Proff
Proff
Annonce
Annonce

SAAN HOLDING A/S

CVR-nr33881630
AdresseHvidkærvej 54, 5250 Odense SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0---
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-0---
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-5.968-6.833-3.103-3.374-2.674
Primært resultat-5.968-6.833-3.103-3.374-2.674
Finansielle indtægter3.5638.14758.49911.0358.865
Finansielle udgifter-5.009-2.005-278-33.429-1.632
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto37.50000100.00075.000
Finansielle poster netto36.0546.14258.22277.60782.233
Ordinært resultat15.086-69255.11974.23279.559
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.086-69255.11974.23279.559
Skat af årets resultat1.35049-6.493-4-1.017
Årets resultat16.437-64348.62674.22978.542

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler133167000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt133167000
Kapitalandele342.621334.621323.121308.121302.052
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt342.621334.621323.121308.121302.052
Anlægsaktiver i alt342.755334.788323.121308.121302.052
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.5042.9485.4077.8308.034
Værdipapirer165.100175.014295.480275.600246.771
Likvide midler6.8058.9616.9595.03211.924
Omsætningsaktiver i alt175.408186.923307.846288.461266.729
Status balance518.163521.711630.967596.582568.782
Selskabskapital518518500500500
Overført resultat462.431515.995621.655573.029518.800
Udbytte70.0000020.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel517.949516.512622.155593.529519.300
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt517.949516.512622.155593.529519.300
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat04.7775.6740502
Varekreditorer00000
Anden gæld2144223.1393.05348.980
Kortfristet gæld i alt2145.1998.8123.05349.482
Passiver i alt518.163521.711630.967596.582568.782

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte43311
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SAAN HOLDING A/S

CVR-nr 33881630

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

SAAN HOLDING A/S

CVR-nr: 33881630

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SAAN HOLDING A/S

CVR-nr: 33881630

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger