Proff
Proff
Annonce
Annonce

S GAMMELGAARD HOLDING ApS

CVR-nr30814274
AdresseNygade 13, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-15

-92

-27

0

-2

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-15

-92

-27

0

-2

Finansielle indtægter

93

124

70

0

0

Finansielle udgifter

-57

-1

-1

0

-4

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.191

963

756

867

-179

Finansielle poster netto

1.227

1.087

825

867

-183

Ordinært resultat

1.212

995

798

867

-185

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.212

995

798

867

-185

Skat af årets resultat

-11

8

-9

0

-24

Årets resultat

1.200

1.004

789

867

-209

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

7.127

3.737

3.774

3.377

2.510

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

7.127

3.737

3.774

3.377

2.510

Anlægsaktiver i alt

7.127

3.737

3.774

3.377

2.510

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

3.089

4.880

3.579

2.930

2.512

Andre tilgodehavender

0

19

24

0

64

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

144

12

13

12

4

Omsætningsaktiver i alt

3.233

4.911

3.616

2.942

2.580

Status balance

10.360

8.648

7.390

6.319

5.090

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

4.518

3.547

2.620

2.512

1.976

Udbytte

118

114

113

0

106

Øvrige reserver

3.551

3.440

3.477

3.139

2.272

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

8.312

7.226

6.335

5.777

4.479

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

8.312

7.226

6.335

5.777

4.479

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

543

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

543

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.222

1.124

1.041

0

436

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

529

285

0

0

14

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

297

13

13

0

161

Kortfristet gæld i alt

2.048

1.422

1.055

0

611

Passiver i alt

10.360

8.648

7.390

6.319

5.090

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

S GAMMELGAARD HOLDING ApS

CVR-nr 30814274

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

S GAMMELGAARD HOLDING ApS

CVR-nr: 30814274

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

S GAMMELGAARD HOLDING ApS

CVR-nr: 30814274

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger