Proff
Proff
Annonce
Annonce

Rubberduck ApS

CVR-nr38784730
AdresseJernholmen 54, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

30.06.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.1383.7503.1744562.067
Personaleomkostninger-2.714-4.893-3.565-2.671-1.997
Afskrivninger-832-1.280-685-336-165
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.408-2.423-1.077-2.551-95
Finansielle indtægter10391467
Finansielle udgifter-130-232-330-135-24
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-120-193-316-129-17
Ordinært resultat-1.528-2.616-1.393-2.680-112
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.528-2.616-1.393-2.680-112
Skat af årets resultat44212250520
Årets resultat-1.484-2.404-1.143-2.628-112

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0071931
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.0671.9531.15430891
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.0671.9531.161327122
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3.3053.8902.497718571
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.3053.8902.497718571
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5.3725.8433.6581.045693
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8541.3631.334947482
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender262216280520
Værdipapirer00000
Likvide midler371821732.536531
Omsætningsaktiver i alt1.1651.7731.7883.5351.063
Status balance6.5377.6165.4464.5801.756
Selskabskapital402401323323226
Overført resultat-1.853-280-1.6778391
Udbytte00000
Øvrige reserver1.6121.5239002840
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1611.644-454689317
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1611.644-454689317
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1401.314906451376
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1401.314906451376
Kortfristet gæld til nærtstående parter271338300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.1541.5050869388
Anden gæld3.8113.1502112.571675
Kortfristet gæld i alt5.2364.6584.9943.4401.063
Passiver i alt6.5377.6165.4464.5801.756

ANDET

2023-062022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte14121186
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Rubberduck ApS

CVR-nr 38784730

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 10.07.2017 (PDF)

Periode: 10.07.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Rubberduck ApS

CVR-nr: 38784730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Rubberduck ApS

CVR-nr: 38784730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger