Proff
Proff
Annonce

RS & Co Invest ApS

CVR-nr42608165
AdresseLübker Allé 246, 8581 Nimtofte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

18.08.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-12-6
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-12-6
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat-12-6
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-12-6
Skat af årets resultat00
Årets resultat-12-6

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer1.9071.806
Likvide midler3446
Omsætningsaktiver i alt1.9401.852
Status balance1.9401.852
Selskabskapital4040
Overført resultat-18-6
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2234
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt2234
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer44
Anden gæld1.9141.814
Kortfristet gæld i alt1.9181.818
Passiver i alt1.9401.852

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RS & Co Invest ApS

CVR-nr 42608165

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 18.08.2021 (PDF)

Periode: 18.08.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

RS & Co Invest ApS

CVR-nr: 42608165

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RS & Co Invest ApS

CVR-nr: 42608165

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger