Proff
Proff
Annonce
Annonce

ROYAL UNIBREW A/S

CVR-nr41956712
AdresseFaxe Alle 1, 4640 Faxe

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.692.0004.197.0003.630.0003.674.9213.487.410
Vareforbrug2.730.0002.209.0001.774.0001.797.3791.683.155
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.962.0001.988.0001.856.0001.877.5421.804.255
Personaleomkostninger-214.000-255.000-219.000-198.9500
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1.025.000-872.000-917.000-989.378-1.111.939
Primært resultat723.000861.000720.000689.214692.316
Finansielle indtægter62.00017.0006.0005.7295.577
Finansielle udgifter-71.000-36.000-31.000-28.071-22.648
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.025.000550.000531.000559.175378.733
Finansielle poster netto1.016.000531.000506.000536.833384.310
Ordinært resultat1.739.0001.392.0001.226.0001.226.0471.053.978
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.739.0001.392.0001.226.0001.226.0471.053.978
Skat af årets resultat-168.000-186.000-156.000-152.181-154.924
Årets resultat1.571.0001.206.0001.070.0001.073.866899.054

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000080.645
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0413.000403.000022.360
Immaterielle anlægsaktiver i alt409.000413.000403.000463.329103.005
Grunde og bygninger0000324.681
Andre anlæg og driftsmidler01.271.0001.055.0000381.654
Øvrige materielle anlægsaktiver0000262.747
Materielle anlægsaktiver i alt1.407.0001.271.0001.055.0001.016.684969.082
Kapitalandele5.777.0004.501.0004.465.0004.465.8334.454.321
Langfristede tilgodehavender2.661.0001.316.00060.000127.412118.563
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver08.0008.0007.4704.704
Finansielle anlægsaktiver i alt8.438.0005.825.0004.533.0004.600.7154.577.588
Anlægsaktiver i alt10.254.0007.509.0005.991.0006.080.7285.649.675
Varebeholdninger343.000226.000185.000158.422142.631
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser573.0000341.0000306.881
Tilgodehavender hos nærtstående parter230.00056.00053.00070.69694.963
Andre tilgodehavender9.000445.0001.000324.95320.489
Værdipapirer00000
Likvide midler27.000015.0002292.057
Omsætningsaktiver i alt1.218.000743.000609.000572.050585.595
Status balance11.472.0008.252.0006.600.0006.652.7786.235.270
Selskabskapital100.00098.00099.000100.200102.000
Overført resultat2.548.00001.558.0001.485.0171.418.481
Udbytte728.000708.000666.000611.220550.800
Øvrige reserver1.591.0002.284.000765.000770.892775.221
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.967.0003.090.0003.088.0002.967.3292.846.502
Minoritetsinteressernes andel00009.083
Egenkapital i alt4.967.0003.090.0003.088.0002.967.3292.846.502
Udskudt skat206.000168.000159.000153.690114.664
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter733.000735.000553.000571.852575.947
Langfristet gæld til banker2.483.0001.502.000830.000756.17111.538.660
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld7.00024.00050.000103.52644.485
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.429.0002.429.0001.592.0001.585.2391.888.962
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.188.0001.184.0001.053.000830.563797.892
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2.0004.00019.0003.7083.572
Kortfristet gæld til banker894.000554.00082.000600.40532.894
Selskabsskat03.00007849.761
Varekreditorer780.000713.000415.000391.369388.670
Anden gæld212.000275.000351.000273.381276.778
Kortfristet gæld i alt3.076.0002.733.0001.920.0002.100.2101.499.806
Passiver i alt11.472.0008.252.0006.600.0006.652.7786.235.270

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1.2291.1009730907
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ROYAL UNIBREW A/S

CVR-nr 41956712

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ROYAL UNIBREW A/S

CVR-nr: 41956712

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ROYAL UNIBREW A/S

CVR-nr: 41956712

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger