Proff
Proff

Rottefængeren ApS

CVR-nr27746969CVRP-nr1010577167
AdresseFlinterupvej 15, 4480 Store Fuglede

VI KAN TILBYDE HELE PAKKEN Virksomheden har beskæftiget sig med bygningskonstruktion, kloak- og afløbssystemer, rotter og rottebekæmpelse i mange år gennem virksomheden TKD-Byg ApS. Vi har autorisation som kloakmestre, autorisation som rottebekæmpere og kloakmestrenes autorisation til TV inspektion. Det giver os en meget stor knowhow og erfaring. Vi råder selv over alt i udstyr til røgprøvning, IR-overvågning af brønde, krybekældre, lagre, lofter mm., TV inspektion af kloakledninger, afpropning af ”døde” ledninger, spuling af brønde og stikledninger med meget mere. Hertil er vi forhandlere af elektroniske fælder samt de bedste rottespærrer, og vi har eget værksted. Rottefængeren ApS kan tilbyde hele pakken, da vi ikke er afhængige af underentreprenører. Vi betjener i forvejen KFI (Købmændenes Finansieringsinstitut), Køge Kommune, Netto, SuperBest, Slots- og Ejendomsstyrelsen, BEC (Bankernes EDB Central), Jeudan A/S, samt mange store boligselskaber og andels- og ejerboligforeninger. Vi hjælper private og erhverv med rottebekæmpelse, og du kan være sikker på, at vi finder en løsning, der gør dit hjem eller din virksomhed fri for rotter.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9761.8011.4941.0071.080
Personaleomkostninger-1.584-1.603-1.312-1.215-1.012
Afskrivninger-70-65-42-37-32
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat321132140-24636
Finansielle indtægter42101
Finansielle udgifter-50-32-24-24-35
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-46-30-23-24-34
Ordinært resultat276102117-2702
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat276102117-2702
Skat af årets resultat-62-23-2660-1
Årets resultat2147991-2101

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2732000
Andre anlæg og driftsmidler111176127101138
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt138208127101138
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0004040
Finansielle anlægsaktiver i alt0004040
Anlægsaktiver i alt138208127141178
Varebeholdninger233362330337392
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.184907741753938
Tilgodehavender hos nærtstående parter8956453526
Andre tilgodehavender4117320
Værdipapirer00000
Likvide midler443520803
Omsætningsaktiver i alt1.7001.9701.3031.3631.529
Status balance1.8382.1781.4301.5041.707
Selskabskapital150150150150150
Overført resultat6854-25-11694
Udbytte2000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel41820412534244
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt41820412534244
Udskudt skat00000
Hensættelse4718-029
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld330000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt330000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1210550116
Selskabsskat00000
Varekreditorer203482251280237
Anden gæld1.0161.4741.0001.1901.080
Kortfristet gæld i alt1.3401.9551.3051.4701.433
Passiver i alt1.8382.1781.4301.5041.707

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte43333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Rottefængeren ApS

CVR-nr 27746969

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Rottefængeren ApS

CVR-nr: 27746969

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7023343

Åbningstider

Mandag
7:00 - 15:30
Tirsdag
7:00 - 15:30
Onsdag
7:00 - 15:30
Torsdag
7:00 - 15:30
Fredag
7:00 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Rottefængeren ApS

CVR-nr: 27746969

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger