Proff
Proff
Annonce

ROSKILDE EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr36016280
AdresseIndustrileddet 11, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.1443.4022.4871.9582.224
Personaleomkostninger-1.709-2.702-2.137-2.047-2.126
Afskrivninger-264-145-114-82-89
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat171554237-1728
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-20-41-10-7-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-20-41-10-7-2
Ordinært resultat151513227-1797
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat151513227-1797
Skat af årets resultat-7-108-8542-4
Årets resultat145405142-1363

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill04080120160
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt04080120160
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler745827317128134
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt745827317128134
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver50000
Finansielle anlægsaktiver i alt50000
Anlægsaktiver i alt751867397248294
Varebeholdninger9815151515
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.595691804408633
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender12563530
Værdipapirer00000
Likvide midler248683439920378
Omsætningsaktiver i alt2.1531.5361.5071.5581.329
Status balance2.9042.4031.9041.8061.623
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat852707359217353
Udbytte00000
Øvrige reserver8181248181
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4331.288883798935
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4331.288883798935
Udskudt skat430000
Hensættelse4311144
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt43001500
Kortfristet gæld til nærtstående parter310503270
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01087101
Varekreditorer411876294142151
Anden gæld7070654663223
Kortfristet gæld i alt1.4281.1141.020857644
Passiver i alt2.9042.4031.9041.8061.623

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte455--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ROSKILDE EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr 36016280

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ROSKILDE EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr: 36016280

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ROSKILDE EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr: 36016280

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger