Proff
Proff
Annonce
Annonce

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr52843111
AdresseSlotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning518.537625.246546.335531.300487.693
Vareforbrug396.853474.186415.908409.057351.536
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste121.684178.810130.427122.243136.157
Personaleomkostninger-91.819-88.227-94.393-91.960-81.359
Afskrivninger-18.920-18.189-18.564-18.967-12.698
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.94572.39417.47011.31642.100
Finansielle indtægter6.86610.1637.9574.6985.680
Finansielle udgifter-22.550-8.417-16.608-10.482-5.580
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.58110.0276.2775323.490
Finansielle poster netto-13.10311.773-2.374-5.2523.590
Ordinært resultat-2.15884.16715.0966.06445.690
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.15884.16715.0966.06445.690
Skat af årets resultat683-16.841-2.391-1.704-9.903
Årets resultat-1.47567.32612.7054.36035.787

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill51.08254.37358.47063.7095.378
Øvrige immaterielle anlægsaktiver104.365104.157104.280110.07741.507
Immaterielle anlægsaktiver i alt155.447158.530162.750173.78646.885
Grunde og bygninger4557141.1681.5602.055
Andre anlæg og driftsmidler9.80810.16612.06914.05016.361
Øvrige materielle anlægsaktiver6112.1841.5881.193514
Materielle anlægsaktiver i alt10.87413.06414.82516.80318.930
Kapitalandele11.49118.89912.0196.087134.287
Langfristede tilgodehavender15.23217.58919.94822.48317.615
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt26.72336.48831.96728.570151.902
Anlægsaktiver i alt193.044208.082209.542219.159217.717
Varebeholdninger299.308212.626181.639224.845194.132
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser124.739155.504154.683151.282167.299
Tilgodehavender hos nærtstående parter49.93943.46772.68770.70838.460
Andre tilgodehavender4.1744.6513.1936.2012.753
Værdipapirer00000
Likvide midler4.36512.29736.65216.62019.563
Omsætningsaktiver i alt488.121430.920450.353472.692428.246
Status balance681.165639.002659.895691.851645.963
Selskabskapital3.9503.9503.9503.9503.950
Overført resultat219.499216.372188.311189.013189.943
Udbytte025.6413.077020.513
Øvrige reserver21.04026.18612.1273.1566.691
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel244.489272.149207.465196.119221.097
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt244.489272.149207.465196.119221.097
Udskudt skat00000
Hensættelse22.24438.81326.06228.9293.441
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00106.250127.500150.681
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.6016.3966.3252.6910
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.6016.396112.575130.191150.681
Kortfristet gæld til nærtstående parter35.46516.67846.17763.46963.202
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker297.14956.410129.620152.459110.610
Selskabsskat021.12310.3684.5959.814
Varekreditorer37.54573.90352.03847.88742.482
Anden gæld37.672153.53075.59068.20144.636
Kortfristet gæld i alt407.831321.644313.793336.612270.744
Passiver i alt681.165639.002659.895691.851645.963

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte118108117123102
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr 52843111

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr: 52843111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr: 52843111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger