Proff
Proff
Annonce

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr52843111
AdresseSlotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning433.375518.537625.246546.335531.300
Vareforbrug339.388396.853474.186415.908409.057
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste97.260121.684178.810130.427122.243
Personaleomkostninger-78.922-91.819-88.227-94.393-91.960
Afskrivninger-19.766-18.920-18.189-18.564-18.967
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.42810.94572.39417.47011.316
Finansielle indtægter7.7766.86610.1637.9574.698
Finansielle udgifter-31.163-22.550-8.417-16.608-10.482
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.4762.58110.0276.277532
Finansielle poster netto-18.911-13.10311.773-2.374-5.252
Ordinært resultat-20.339-2.15884.16715.0966.064
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-20.339-2.15884.16715.0966.064
Skat af årets resultat5.623683-16.841-2.391-1.704
Årets resultat-14.716-1.47567.32612.7054.360

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill47.79151.08254.37358.47063.709
Øvrige immaterielle anlægsaktiver96.387104.365104.157104.280110.077
Immaterielle anlægsaktiver i alt144.178155.447158.530162.750173.786
Grunde og bygninger1844557141.1681.560
Andre anlæg og driftsmidler8.7149.80810.16612.06914.050
Øvrige materielle anlægsaktiver4176112.1841.5881.193
Materielle anlægsaktiver i alt9.31510.87413.06414.82516.803
Kapitalandele15.23011.49118.89912.0196.087
Langfristede tilgodehavender12.54915.23217.58919.94822.483
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt27.77926.72336.48831.96728.570
Anlægsaktiver i alt181.272193.044208.082209.542219.159
Varebeholdninger204.675299.308212.626181.639224.845
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser97.194124.739155.504154.683151.282
Tilgodehavender hos nærtstående parter53.45849.93943.46772.68770.708
Andre tilgodehavender1.5764.1744.6513.1936.201
Værdipapirer00000
Likvide midler6724.36512.29736.65216.620
Omsætningsaktiver i alt359.813488.121430.920450.353472.692
Status balance541.085681.165639.002659.895691.851
Selskabskapital3.9503.9503.9503.9503.950
Overført resultat200.441219.499216.372188.311189.013
Udbytte0025.6413.0770
Øvrige reserver25.15621.04026.18612.1273.156
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel229.547244.489272.149207.465196.119
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt229.547244.489272.149207.465196.119
Udskudt skat00000
Hensættelse17.13822.24438.81326.06228.929
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000106.250127.500
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.6926.6016.3966.3252.691
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.6926.6016.396112.575130.191
Kortfristet gæld til nærtstående parter28.63935.46516.67846.17763.469
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker195.243297.14956.410129.620152.459
Selskabsskat0021.12310.3684.595
Varekreditorer36.06237.54573.90352.03847.887
Anden gæld27.76437.672153.53075.59068.201
Kortfristet gæld i alt287.708407.831321.644313.793336.612
Passiver i alt541.085681.165639.002659.895691.851

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte105118108117123
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr 52843111

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr: 52843111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S

CVR-nr: 52843111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger