Proff
Proff
Annonce

ROP A/S

CVR-nr28857837
AdresseNyvangsvej 10, 4160 Herlufmagle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste43.67547.87947.93955.81736.975
Personaleomkostninger-34.316-28.833-31.233-29.236-19.818
Afskrivninger-8.606-9.302-8.793-7.254-6.618
Kapacitetsomkostninger0-59-63-140
Primært resultat7529.6857.85019.31410.539
Finansielle indtægter1.0607811.177224137
Finansielle udgifter-1.075-1.313-772-833-824
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3380000
Finansielle poster netto324-532406-608-688
Ordinært resultat1.0769.1548.25618.7069.851
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0769.1548.25618.7069.851
Skat af årets resultat-570-2.293-1.823-4.292-2.284
Årets resultat5066.8616.43314.4147.568

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0334411.31376
Andre anlæg og driftsmidler28.04029.24833.61333.94532.739
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28.04029.58233.65435.25832.815
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender8366176173.7765.072
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver02002.66500
Finansielle anlægsaktiver i alt8368173.2823.7765.072
Anlægsaktiver i alt28.87630.39936.93639.03337.887
Varebeholdninger0381000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser47.71054.51356.15660.76033.817
Tilgodehavender hos nærtstående parter35.83425.6208.1544.4455.542
Andre tilgodehavender7881.0321.72539535
Værdipapirer00000
Likvide midler0005110
Omsætningsaktiver i alt84.59781.81766.20066.68939.676
Status balance113.473112.216103.135105.72277.563
Selskabskapital630630630630630
Overført resultat40.46239.95533.09532.21722.795
Udbytte0005.0002.000
Øvrige reserver002541.2841.618
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel41.09240.58533.97839.13127.043
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt41.09240.58533.97839.13127.043
Udskudt skat00000
Hensættelse5.2834.7143.3583.3933.017
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld11.1588.1086.4756.5419.481
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.1588.1086.4756.5419.481
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.71610.5425.1788.218274
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker21.28124.44123.70012.9356.752
Selskabsskat022903.8231.714
Varekreditorer16.22911.59419.79118.96320.254
Anden gæld13.71412.00210.6547.5436.622
Kortfristet gæld i alt55.93958.80959.32456.65738.022
Passiver i alt113.473112.216103.135105.72277.563

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5748555234
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ROP A/S

CVR-nr 28857837

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ROP A/S

CVR-nr: 28857837

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ROP A/S

CVR-nr: 28857837

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger