Proff
Proff
Annonce
Annonce

RONEKLINT GODS AF 20/10-1998 A/S

CVR-nr21389994
AdresseTrehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste50.0101.4166352.8741.469
Personaleomkostninger-237-350-200-200-200
Afskrivninger-70-283-107-210-102
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat49.7047831742.4641.167
Finansielle indtægter3.7883.7791.3011.677856
Finansielle udgifter-2.679-1.744-658-342-1.660
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.1082.0346431.335-804
Ordinært resultat50.8122.8178173.396363
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat50.8122.8178173.396363
Skat af årets resultat-5.631-648-144-259-103
Årets resultat45.1812.1696733.138260

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00252525
Immaterielle anlægsaktiver i alt00252525
Grunde og bygninger25.58023.77923.53423.55826.272
Andre anlæg og driftsmidler1.316622.2371.796186
Øvrige materielle anlægsaktiver37.432001.5440
Materielle anlægsaktiver i alt64.32823.84125.77226.89926.459
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt64.32823.84125.79626.92326.483
Varebeholdninger00118118118
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser02400173303
Tilgodehavender hos nærtstående parter09144139108
Andre tilgodehavender1.803621.6065060
Værdipapirer24.76419.83616.33915.61215.307
Likvide midler15.00532772788609
Omsætningsaktiver i alt41.57320.47418.27916.88016.679
Status balance105.90144.31544.07643.80343.162
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat69.42325.24223.04422.57119.433
Udbytte1.000020000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel70.92325.74223.74423.07119.933
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt70.92325.74223.74423.07119.933
Udskudt skat00000
Hensættelse4.673064-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter11.94116.23916.94017.36517.459
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld79999101106
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.94816.33817.03917.46617.565
Kortfristet gæld til nærtstående parter170005.216
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.4701242636140
Selskabsskat0547271480
Varekreditorer3333333522
Anden gæld14.8381.5312.9652.465425
Kortfristet gæld i alt18.3572.2353.2873.2635.664
Passiver i alt105.90144.31544.07643.80343.162

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11011
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RONEKLINT GODS AF 20/10-1998 A/S

CVR-nr 21389994

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RONEKLINT GODS AF 20/10-1998 A/S

CVR-nr: 21389994

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RONEKLINT GODS AF 20/10-1998 A/S

CVR-nr: 21389994

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger