Proff
Proff

Romalt Maskinstation ApS

CVR-nr39954494
AdresseEgehøjvej 16, 8960 Randers SØ.

Velkommen til Romalt Maskinstation Aps. Vi er en familie dreven virksomhed, som er grundlagt i 1952 af Johannes Sørensen, i dag drivens virksomheden af tredje generation Steffen Sørensen. Hos Romalt Maskinstation har vi i den mange års erfaring indenfor kloakservice og entreprenør branchen. Du er derfor som kunde sikret professionel rådgivning og vi udfører opgaverne i høj kvalitet. Vi er en Aut. Kloakmester virksomhed samt medlem af Dansk maskinstation & entreprenør. Vi udfører b.la. Alle typer opgaver inden kloakservice, slamsugning, kloak spuling, tv-inspektion samt kloak etablering, jord og anlægs opgaver. Vi er et fast team af faglig dygtige medarbejdere med mange års erfaring i branchen og vi ligger stor vægt faglighed, stabilitet og professionelt rådgivning.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

08.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.8308.3617.4066.0304.326
Personaleomkostninger-6.764-5.607-4.527-3.635-3.085
Afskrivninger-970-608-609-765-724
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.0972.1462.2691.630517
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-338-143-157-159-234
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-338-143-157-159-234
Ordinært resultat2.7582.0032.1121.471282
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.7582.0032.1121.471282
Skat af årets resultat-621-456-481-329-88
Årets resultat2.1371.5471.6311.142194

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill022426282
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt022426282
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler11.8596.0246.3944.4584.652
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt11.8596.0246.3944.4584.652
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt11.8596.0466.4354.5204.733
Varebeholdninger5050101010
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1531.5551.2761.1861.059
Tilgodehavender hos nærtstående parter000017
Andre tilgodehavender00139378
Værdipapirer00000
Likvide midler4.0872.9071.4171.51616
Omsætningsaktiver i alt6.3894.6712.9352.8121.193
Status balance18.24810.7179.3707.3315.926
Selskabskapital150150150150150
Overført resultat4.0512.9142.3671.036194
Udbytte1.0001.0003003000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.2014.0642.8171.486344
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.2014.0642.8171.486344
Udskudt skat00000
Hensættelse81251639714488
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0007871.101
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.9543.0173.6422.3422.649
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.9543.0173.6423.1293.749
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.4936242952440
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer431552336384364
Anden gæld1.5901.9441.8841.9441.380
Kortfristet gæld i alt5.2813.1212.5142.5721.744
Passiver i alt18.24810.7179.3707.3315.926

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte10101098
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Romalt Maskinstation ApS

CVR-nr 39954494

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 08.10.2018 (PDF)

Periode: 08.10.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

Romalt Maskinstation ApS

CVR-nr: 39954494

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7026207

Firmaets links


Certificeringer

Medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol
Medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol
Medlem af DM&E
Medlem af DM&E
Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Døgnvagt

Kreditrapport

Romalt Maskinstation ApS

CVR-nr: 39954494

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger