Proff
Proff
Annonce
Annonce

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr37543128
AdresseSønderbrogade 16, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning111.230104.99690.28781.48173.779
Vareforbrug28.51123.65020.63518.53018.592
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste82.72081.34669.65262.95255.188
Personaleomkostninger-54.695-53.243-46.035-42.892-37.051
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat28.02528.10323.61720.06018.136
Finansielle indtægter123400
Finansielle udgifter-23-103-86-51-57
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-22-101-52-51-57
Ordinært resultat28.00328.00223.56520.00918.079
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat28.00328.00223.56520.00918.079
Skat af årets resultat00000
Årets resultat28.00328.00223.56520.00918.079

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.78724.1588.85212.39712.173
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3013151081090
Værdipapirer00000
Likvide midler9.7638.16414.87321.9857.196
Omsætningsaktiver i alt33.39033.44223.90834.90920.173
Status balance33.39033.44223.90834.90920.173
Selskabskapital7.5007.5007.5003.0003.000
Overført resultat00000
Udbytte14.00313.4028.5651.9344.079
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.50320.90216.0654.9347.079
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.50320.90216.0654.9347.079
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter83035312.0350
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.8681.6176221.3921.535
Anden gæld10.01210.6207.16916.54811.559
Kortfristet gæld i alt11.88712.5407.84329.97513.094
Passiver i alt33.39033.44223.90834.90920.173

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte9896848172
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr 37543128

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 37543128

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 37543128

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger