Proff
Proff
Annonce
Annonce

RMO Silkeborg ApS

CVR-nr41372559
AdresseEmma Gads Vej 16, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning000
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste000
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat000
Finansielle indtægter757878
Finansielle udgifter-2-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto737678
Ordinært resultat737678
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat737678
Skat af årets resultat-16-17-17
Årets resultat575960

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender1.7551.9301.977
Værdipapirer000
Likvide midler26114479
Omsætningsaktiver i alt2.0162.0742.056
Status balance2.0162.0742.056
Selskabskapital404040
Overført resultat1.7111.8741.940
Udbytte22012559
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9712.0392.039
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.9712.0392.039
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld343517
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt343517
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld1100
Kortfristet gæld i alt1100
Passiver i alt2.0162.0742.056

ANDET

2022-092021-092020-09
Antal ansatte---

Hent gratis årsrapporter

RMO Silkeborg ApS

CVR-nr 41372559

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

RMO Silkeborg ApS

CVR-nr: 41372559

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

RMO Silkeborg ApS

CVR-nr: 41372559

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger