Proff
Proff
Profile-7047376
Profile-7047377

Risika A/S

CVR-nr37677892CVRP-nr1021411449
AdresseSortedam Dossering 55, 2100 København Ø

Ved hjælp af automatiserede B2B kreditprocesser og intelligente risikoindsigter hjælper Risika dig med at minimere tab og opnå succes gennem kalkulerede risici. 

• Vores voksende samling af specialister har oprindelse i revision, salg, data og computer science og er her alle for at sikre vores løsninger er så fleksible, automatiserede og pålidelige, som overhovedet muligt.

• Vi ansætter mennesker, som elsker at gøre det de er bedst til og som gennem tillid, passion og ejerskab altid udfordrer status quo ved at hjælpe små, mellemstore og store virksomheder med at træffe databaserede beslutninger så de undgår risici og kan præstere bedre. Dette skaber resultater for vores kunder.

• Vi er ægte mennesker, med en ægte passion. Vi er færdige med bureauer, som gemmer sig bag et skrivebord og holder sig til status quo. Vi laver et produkt i verdensklasse med konstant innovation gennem relationer.

KREDITVURDERING
Kreditvurderinger, der giver mening
• Få forståelige og automatiserede kreditvurderinger fra 1-10 samt kreditanbefalinger.

KREDITPOLITIK
Dårlige betalere giver hovedpine.
Vi hjælper dig med at undgå dem.
• Vores kreditpolitik-funktion sørger for at dine kreditstandarder er implementeret i hele organisationen. Automatisk afvis virksomheder der ikke møder jeres standard.

OVERVÅGNING
Tag affære med overvågningssfunktionen.
• Overvåg konkurser, ændring i egenkapital, Risika kreditscore, ændringer i ledelsen mm. på dine fortrukne virksomheder og industrier. Bedst af alt er dette samlet i ét intuitivt overblik.

DATA
Unikke og nøjagtige data leveret i det format, du ønsker, når du ønsker det.
• Boost din forretning med frisk kredit-, finansiel-, og virksomhedsdata på alle nordiske virksomheder.

API
Én API. Bedre data. Bedre resultater.
• Risikas API er den hurtigste og nemmeste måde at integrere opdaterede virksomhedsdata, finansielle data og kreditindsigt fra flere markeder i din softwareplatform eller applikation.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.331234988-504-558
Personaleomkostninger-25.719-6.861-4.058-2.539-129
Afskrivninger-2.765-1.978-887-303-418
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-20.153-8.605-3.957-3.010-914
Finansielle indtægter520000
Finansielle udgifter-605-388-149-6-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-553-387-149-6-23
Ordinært resultat-20.706-8.993-4.105-3.015-937
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-20.706-8.993-4.105-3.015-937
Skat af årets resultat2.9171.1921.186651202
Årets resultat-17.789-7.801-2.919-2.364-736

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill760000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver011.1447.6874.1421.381
Immaterielle anlægsaktiver i alt21.71311.1447.6874.1421.381
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4211000
Langfristede tilgodehavender020470700
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2810000
Finansielle anlægsaktiver i alt32421570700
Anlægsaktiver i alt22.03611.3597.7574.2121.381
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7302101467614
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.3771.187000
Andre tilgodehavender2.927202972674571
Værdipapirer00000
Likvide midler8.28833.7803.32286545
Omsætningsaktiver i alt14.83835.5274.4741.621630
Status balance36.87446.88712.2315.8332.011
Selskabskapital887851558501399
Overført resultat5.46726.270-1.334520-577
Udbytte00000
Øvrige reserver16.8778.6925.9003.1371.077
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.23135.8135.1244.159900
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.23135.8135.1244.159900
Udskudt skat00000
Hensættelse0193294608681
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter07.233000
Langfristet gæld til banker6.73004.53700
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5655545431830
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.2967.7865.0801830
Kortfristet gæld til nærtstående parter14003186
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer8355311033661
Anden gæld5.4982.5641.631844182
Kortfristet gæld i alt6.3473.0941.734883430
Passiver i alt36.87446.88712.2315.8332.011

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte331616175
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Risika A/S

CVR-nr 37677892

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Risika A/S

CVR-nr: 37677892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
En del af vores hold af specialister.
Vores Risk Intelligence suite.
Eksempel på vores intuitive og transparante kreditvurdering.

Åbningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Risika A/S

CVR-nr: 37677892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger