Proff
Proff

Rg Stålbyg ApS

CVR-nr36959703
AdresseHvidtjørnvej 9a, 8471 Sabro

RG Stålbyg tilbyder alt indenfor smede og montage

Her har vi mange års erfaring og samarbejder altid med de bedste i branchen.

Vi har udført montageopgaver på flere store projekter og står altid klar til at løse store som små opgaver. 

Så har vi et bredt spekter af certifikater indenfor svejsning, faldsikring og stillads.

Vores moderne produktionshal giver os mulighed for at hurtigt fremstille stål til vores kunder.
Vi er samtidig certificeret efter DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2 til EXC2 således at vi kan CE-mærke stålkomponenter til byggeri.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.9449.9169.6764.9355.389
Personaleomkostninger-13.265-9.236-8.018-5.257-4.209
Afskrivninger-71-95-243-113-174
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.6085851.594-4341.006
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-33-39-14-43-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2019900
Finansielle poster netto-30-38186-43-3
Ordinært resultat2.5785461.600-4771.003
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5785461.600-4771.003
Skat af årets resultat-577-128-2010-222
Årets resultat2.0014181.399-477781

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1090000
Andre anlæg og driftsmidler120112207451283
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt229112207451283
Kapitalandele00285106164
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00285106164
Anlægsaktiver i alt229112493557447
Varebeholdninger3242739400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.7788.0445.9141.457985
Tilgodehavender hos nærtstående parter62608821.483975
Andre tilgodehavender304281.020790
Værdipapirer00000
Likvide midler6471230850
Omsætningsaktiver i alt18.6148.8868.1323.0202.811
Status balance18.8438.9988.6243.5763.258
Selskabskapital8383505050
Overført resultat3.7761.9791.8691.2581.735
Udbytte20401140108
Øvrige reserver0023500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.0632.0622.2681.3081.893
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.0632.0622.2681.3081.893
Udskudt skat00000
Hensættelse10182221410
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00075112
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00075112
Kortfristet gæld til nærtstående parter000790
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0414672530
Selskabsskat0000222
Varekreditorer12.9115.1952.962097
Anden gæld1.7691.2453.3051.848924
Kortfristet gæld i alt14.6806.8546.3342.1801.242
Passiver i alt18.8438.9988.6243.5763.258

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte23181548
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Rg Stålbyg ApS

CVR-nr 36959703

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Rg Stålbyg ApS

CVR-nr: 36959703

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7051119

Firmaets links


Certificeringer

Vi er certificeret efter DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2 til EXC2 således at vi kan CE-mærke stålkomponenter til byggeri.
Vi er certificeret efter DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2 til EXC2 således at vi kan CE-mærke stålkomponenter til byggeri.

Åbningstider

Mandag
7:00 - 15:30
Tirsdag
7:00 - 15:30
Onsdag
7:00 - 15:30
Torsdag
7:00 - 15:30
Fredag
7:00 - 15:30

Kreditrapport

Rg Stålbyg ApS

CVR-nr: 36959703

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger