Proff
Proff
Annonce

REXHOLM A/S

CVR-nr16278874
AdresseLægårdvej 138, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning590.091545.278454.995380.744422.918
Vareforbrug402.223368.181303.283268.402290.014
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste189.354178.774151.712121.358132.904
Personaleomkostninger-62.347-55.154-49.838-45.719-44.048
Afskrivninger-7.300-5.467-7.958-10.035-9.110
Kapacitetsomkostninger-220-9.061000
Primært resultat119.487109.09293.91665.60479.746
Finansielle indtægter1.308996485153
Finansielle udgifter-1.080-669-221-675-259
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto228-570-157-590-106
Ordinært resultat119.715108.52293.75965.01479.640
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat119.715108.52293.75965.01479.640
Skat af årets resultat-26.235-23.697-21.146-15.272-18.511
Årets resultat93.48084.82572.61349.74261.129

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0002.1026.305
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0002.1026.305
Grunde og bygninger20.00020.00024.21428.81135.185
Andre anlæg og driftsmidler23.27129.3072.3803.6393.933
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt43.27149.30726.59432.45039.118
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3721831932368
Finansielle anlægsaktiver i alt3721831932368
Anlægsaktiver i alt43.64349.48926.78734.57545.491
Varebeholdninger169.867261.381130.196118.128144.598
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser92.77187.43179.70280.63665.948
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender4.71610.5149.44712.6834.883
Værdipapirer00000
Likvide midler67.96314.07944.8966.68410.966
Omsætningsaktiver i alt344.191378.248269.709222.390231.841
Status balance387.834427.737296.496256.964277.332
Selskabskapital7.0317.0317.0317.0317.031
Overført resultat317.398270.916224.022185.365162.859
Udbytte45.00042.00036.00024.0000
Øvrige reserver-4.859-13.9384.55700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel364.570306.009271.610216.397169.890
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt364.570306.009271.610216.397169.890
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000063.560
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000063.560
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker071.62509481
Selskabsskat27502.8311.1240
Varekreditorer6.03428.97510.7985.2776.249
Anden gæld16.95421.12911.25633.21837.632
Kortfristet gæld i alt23.264121.72824.88640.56843.882
Passiver i alt387.834427.737296.496256.964277.332

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9488857684
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

REXHOLM A/S

CVR-nr 16278874

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

REXHOLM A/S

CVR-nr: 16278874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

REXHOLM A/S

CVR-nr: 16278874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger