Proff
Proff
Annonce

RENCO BYG ApS

CVR-nr33767102
AdresseFrederikslystvej 87, 8723 Løsning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.8582.1062.0261.7961.706
Personaleomkostninger-2.640-1.854-1.734-1.616-1.531
Afskrivninger-56-95-52-54-54
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat162157241125121
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-31-32-35-37-38
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto50000
Finansielle poster netto-26-32-35-37-38
Ordinært resultat1361252068882
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1361252068882
Skat af årets resultat-26-28-46-19-18
Årets resultat110961606964

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger01.3951.2211.2291.237
Andre anlæg og driftsmidler5217396591
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt521.4121.2591.2941.328
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt521.4121.2591.2941.328
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser113189260393537
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.0290000
Andre tilgodehavender228338427
Værdipapirer00000
Likvide midler24612544719863
Omsætningsaktiver i alt1.4454491.108627672
Status balance1.4971.8612.3671.9212.000
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1840831215283
Udbytte5000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel598488392232163
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt598488392232163
Udskudt skat00000
Hensættelse---07
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0767790812834
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0767790812834
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000021
Kortfristet gæld til banker0000148
Selskabsskat919283611
Varekreditorer472452115136
Anden gæld8425621.106726679
Kortfristet gæld i alt8996061.186877996
Passiver i alt1.4971.8612.3671.9212.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte55434
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RENCO BYG ApS

CVR-nr 33767102

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RENCO BYG ApS

CVR-nr: 33767102

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RENCO BYG ApS

CVR-nr: 33767102

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger