Proff
Proff
Annonce
Annonce

Remouladen A/S

CVR-nr32160514CVRP-nr1015299858
AdresseHavneøen 10, st. tv., 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.3167.8567.2997.3847.831
Personaleomkostninger-7.567-6.967-6.144-7.336-7.416
Afskrivninger-454-469-475-608-569
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat295420681-560-154
Finansielle indtægter372100
Finansielle udgifter-108-82-64-72-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-70-80-63-72-64
Ordinært resultat224340618-632-219
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat224340618-632-219
Skat af årets resultat219571-1677470
Årets resultat443911451115-219

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0003185
Immaterielle anlægsaktiver i alt0003185
Grunde og bygninger108196290364208
Andre anlæg og driftsmidler7309501.3261.5761.993
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8381.1461.6151.9402.201
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8381.1461.6151.9712.286
Varebeholdninger572601649633597
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18414428366284
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.1654.2612.5961.2500
Andre tilgodehavender617675746553699
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2351.0161.4258181.361
Omsætningsaktiver i alt6.8016.7185.4743.8373.014
Status balance7.6407.8647.0895.8085.300
Selskabskapital3.6733.6733.6733.67329.753
Overført resultat1.9201.477566115-26.080
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.5935.1504.2393.7883.673
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.5935.1504.2393.7883.673
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00118610
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00118610
Kortfristet gæld til nærtstående parter690231810
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0351000
Varekreditorer1.2241.2539471.005849
Anden gæld7551.1101.763772779
Kortfristet gæld i alt2.0472.7142.7331.9591.627
Passiver i alt7.6407.8647.0895.8085.300

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1917172119
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Remouladen A/S

CVR-nr 32160514

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Remouladen A/S

CVR-nr: 32160514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Remouladen A/S

CVR-nr: 32160514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger