Proff
Proff
Annonce

Remouladen A/S

CVR-nr32160514
AdresseHavneøen 10 st tv, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.3058.3167.8567.2997.384
Personaleomkostninger-8.200-7.567-6.967-6.144-7.336
Afskrivninger-378-454-469-475-608
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-274295420681-560
Finansielle indtægter17437210
Finansielle udgifter-125-108-82-64-72
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto49-70-80-63-72
Ordinært resultat-225224340618-632
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-225224340618-632
Skat af årets resultat0219571-167747
Årets resultat-225443911451115

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000031
Immaterielle anlægsaktiver i alt000031
Grunde og bygninger24108196290364
Andre anlæg og driftsmidler4367309501.3261.576
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4608381.1461.6151.940
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4608381.1461.6151.971
Varebeholdninger628572601649633
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25518414428366
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.9344.1654.2612.5961.250
Andre tilgodehavender753617675746553
Værdipapirer00000
Likvide midler8081.2351.0161.425818
Omsætningsaktiver i alt7.4116.8016.7185.4743.837
Status balance7.8717.6407.8647.0895.808
Selskabskapital3.6733.6733.6733.6733.673
Overført resultat1.6951.9201.477566115
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.3685.5935.1504.2393.788
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.3685.5935.1504.2393.788
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00011861
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00011861
Kortfristet gæld til nærtstående parter2969023181
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker660000
Selskabsskat0035100
Varekreditorer1.3731.2241.2539471.005
Anden gæld1.0367551.1101.763772
Kortfristet gæld i alt2.5042.0472.7142.7331.959
Passiver i alt7.8717.6407.8647.0895.808

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2119171721
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Remouladen A/S

CVR-nr 32160514

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Remouladen A/S

CVR-nr: 32160514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Remouladen A/S

CVR-nr: 32160514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger