Proff
Proff
Annonce
Annonce

Reja Ingeniør, Teknik og Udlejning ApS

CVR-nr30562003CVRP-nr1014081093
AdresseKærupvej 1C, 4100 Ringsted

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.7011.5181.028810846
Personaleomkostninger-1.054-896-584-686-606
Afskrivninger-698-483-353-329-357
Kapacitetsomkostninger-35-19000
Primært resultat-8512091-205-117
Finansielle indtægter0010150
Finansielle udgifter-94-31-13-15-27
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-8-8-6226-19
Finansielle poster netto-102-39-19212104
Ordinært resultat-18781737-13
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18781737-13
Skat af årets resultat37-3-175034
Årets resultat-15079565621

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver171170182182183
Immaterielle anlægsaktiver i alt171170182182183
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.3071.780986938936
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.3071.780986938936
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3838382828
Finansielle anlægsaktiver i alt3838382828
Anlægsaktiver i alt2.5161.9881.2061.1491.148
Varebeholdninger3565977872
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1237622111868
Tilgodehavender hos nærtstående parter2431292199185
Andre tilgodehavender77401795949
Værdipapirer00000
Likvide midler9182111
Omsætningsaktiver i alt268394790455374
Status balance2.7842.3831.9961.6041.521
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat141291212156100
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel266416337281225
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt266416337281225
Udskudt skat00000
Hensættelse5111261910
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8414030060
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8414030060
Kortfristet gæld til nærtstående parter520470775808681
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2300345341331
Selskabsskat0171100
Varekreditorer5383000
Anden gæld824983503154214
Kortfristet gæld i alt1.6271.5531.6341.3031.226
Passiver i alt2.7842.3831.9961.6041.521

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte66774
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Reja Ingeniør, Teknik og Udlejning ApS

CVR-nr 30562003

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Reja Ingeniør, Teknik og Udlejning ApS

CVR-nr: 30562003

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Reja Ingeniør, Teknik og Udlejning ApS

CVR-nr: 30562003

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger