Proff
Proff
Annonce

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr29442789
AdresseHasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning313.580204.415179.645182.333171.927
Vareforbrug62.56538.20532.53932.92835.617
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste256.559169.424147.112149.406136.388
Personaleomkostninger-239.791-158.163-136.093-136.101-124.956
Afskrivninger-11.282-6.712-6.014-5.993-6.250
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.4874.5495.0067.3115.181
Finansielle indtægter9014569379433
Finansielle udgifter-4.971-550-319-363-507
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4.071-94-226-284-74
Ordinært resultat1.4164.4544.7797.0275.107
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.4164.4544.7797.0275.107
Skat af årets resultat00000
Årets resultat1.4164.4544.7797.0275.107

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill114.59145.55240.61945.43150.258
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt114.59145.55240.61945.43150.258
Grunde og bygninger1.06782391400
Andre anlæg og driftsmidler8.5365.7104.7945.4395.631
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.6036.5335.7095.4395.631
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6.8024.3424.0434.0294.021
Finansielle anlægsaktiver i alt6.8024.3424.0434.0294.021
Anlægsaktiver i alt130.99656.42850.37054.89959.909
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser86.24150.13544.49744.07446.256
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5.3831.1308981.1981.960
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4242397524
Omsætningsaktiver i alt96.31053.13246.88146.77049.376
Status balance227.306109.56097.252101.669109.285
Selskabskapital2.6251.8301.2351.2351.235
Overført resultat28.71428.33822.97943.93836.911
Udbytte41.870014.25000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.33930.16838.46445.17338.146
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.33930.16838.46445.17338.146
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker49.2773.9375.6857.4389.188
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.1810003.083
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt53.4583.9375.6857.43812.270
Kortfristet gæld til nærtstående parter01701661631.178
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker71.47734.88814.3163.62120.310
Selskabsskat00000
Varekreditorer4.7782.5472.4213.8891.964
Anden gæld66.25337.85036.20041.38535.417
Kortfristet gæld i alt142.50975.45553.10349.05858.869
Passiver i alt227.306109.56097.252101.669109.285

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte343219202202192
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr 29442789

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 29442789

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 29442789

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger