Proff
Proff
Annonce

REALVISION ApS

CVR-nr18216833
AdresseRudolfgårdsvej 1 A, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.6632.2532.6642.3553.240
Personaleomkostninger-870-1.717-2.041-2.657-2.611
Afskrivninger00-50-30-27
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat793536573-331602
Finansielle indtægter023304428
Finansielle udgifter-23-19-26-70-98
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2345-26-70
Ordinært resultat770540578-358532
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat770540578-358532
Skat af årets resultat-169-84-127-46-118
Årets resultat601456451-404414

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00156595
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00156595
Kapitalandele00362327
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver110000
Finansielle anlægsaktiver i alt110362327
Anlægsaktiver i alt1105289122
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8291.1041.7551.8792.585
Tilgodehavender hos nærtstående parter1320000
Andre tilgodehavender0454500
Værdipapirer00000
Likvide midler1.040899848901640
Omsætningsaktiver i alt1.8822.0812.6612.8193.308
Status balance1.8942.0812.7132.9073.431
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat292822171575
Udbytte6004506000400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1299781.1226711.475
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1299781.1226711.475
Udskudt skat00000
Hensættelse12874748741
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter125332191396657
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1992912076767
Varekreditorer1419264434
Anden gæld2983871.0931.6421.157
Kortfristet gæld i alt6361.0291.5172.1491.915
Passiver i alt1.8942.0812.7132.9073.431

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte12455
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

REALVISION ApS

CVR-nr 18216833

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

REALVISION ApS

CVR-nr: 18216833

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

REALVISION ApS

CVR-nr: 18216833

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger