Proff
Proff
Annonce
Annonce

Rødgaards Import Holding ApS

CVR-nr43807064
AdresseDarumvej 47, 6700 Esbjerg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-129
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-129
Finansielle indtægter891
Finansielle udgifter-4.413
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9.235
Finansielle poster netto5.713
Ordinært resultat5.584
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat5.584
Skat af årets resultat822
Årets resultat6.406

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele30.212
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt30.212
Anlægsaktiver i alt30.212
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter15.124
Andre tilgodehavender1.063
Værdipapirer30.922
Likvide midler760
Omsætningsaktiver i alt47.869
Status balance78.081
Selskabskapital40
Overført resultat75.564
Udbytte353
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel75.957
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt75.957
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat2.074
Varekreditorer50
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt2.124
Passiver i alt78.081

ANDET

2022-12
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Rødgaards Import Holding ApS

CVR-nr 43807064

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Rødgaards Import Holding ApS

CVR-nr: 43807064

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Rødgaards Import Holding ApS

CVR-nr: 43807064

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger