Proff
Proff
Annonce
Annonce

RØDGAARDS IMPORT A/S

CVR-nr17890204
AdresseDarumvej 47, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste34.53828.78126.86626.66426.085
Personaleomkostninger-24.064-21.151-20.496-19.942-19.121
Afskrivninger-36-118-233-305-385
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.4387.5116.1386.4176.579
Finansielle indtægter339147988460
Finansielle udgifter-136-138-131-115-113
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-460-381-318-321-266
Finansielle poster netto-257-372-352-352-319
Ordinært resultat10.1817.1405.7866.0656.260
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.1817.1405.7866.0656.260
Skat af årets resultat-2.251-1.580-1.281-1.340-1.387
Årets resultat7.9305.5594.5054.7254.873

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.3451.01259292637
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.3451.01259292637
Kapitalandele120120120120120
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver360360360360360
Finansielle anlægsaktiver i alt480480480480480
Anlægsaktiver i alt1.8251.4925397721.117
Varebeholdninger32.64127.10526.04626.23725.050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.42116.07017.83813.33011.537
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.9104.2773.6473.4593.736
Værdipapirer00000
Likvide midler871177395225508
Omsætningsaktiver i alt52.95647.72748.03043.35440.905
Status balance54.78149.21948.56944.12642.022
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat15.72814.79814.73814.73314.708
Udbytte7.0005.5004.5004.7004.800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.22820.79819.73819.93320.008
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.22820.79819.73819.93320.008
Udskudt skat00000
Hensættelse1.0961.1221.3931.2011.271
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0006830
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0006830
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.9919.3089.1438.7817.691
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.2771.8511.0891.4101.387
Varekreditorer9.82511.8079.7127.9477.048
Anden gæld6.3654.3347.4944.1724.618
Kortfristet gæld i alt30.45727.30027.43822.31020.744
Passiver i alt54.78149.21948.56944.12642.022

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4042434241
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RØDGAARDS IMPORT A/S

CVR-nr 17890204

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RØDGAARDS IMPORT A/S

CVR-nr: 17890204

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RØDGAARDS IMPORT A/S

CVR-nr: 17890204

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger