Proff
Proff
Annonce

RAUNSTRUP A/S

CVR-nr35522506
AdresseRobert Fultons Vej 22, 8200 Aarhus N

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-062019-06
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.9842.0633.6272.6762.367
Personaleomkostninger0000-9.355
Afskrivninger0-219-114-96-131
Kapacitetsomkostninger-3.230-2.009-3.307-2.342-2.244
Primært resultat-24654320334123
Finansielle indtægter609177396
Finansielle udgifter-21-10-270-418-413
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto11.2419.7299.6288.5997.988
Finansielle poster netto11.2269.7209.3678.3587.971
Ordinært resultat10.9809.7749.6878.6938.094
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.9809.7749.6878.6938.094
Skat af årets resultat52-1554-15-18
Årets resultat11.0329.7599.7418.6788.076

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger000053
Andre anlæg og driftsmidler9161.2586444864
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9161.25864448116
Kapitalandele69.28258.04148.31148.68340.084
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt69.28258.04148.31148.68340.084
Anlægsaktiver i alt70.19759.29948.95548.73140.200
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.7661.2175762.164217
Andre tilgodehavender2.5162.5162.5162.5002.502
Værdipapirer00000
Likvide midler002.6306.2857.249
Omsætningsaktiver i alt4.3113.7335.72110.9499.967
Status balance74.50863.03254.67659.68050.168
Selskabskapital12.01212.01212.01212.01212.012
Overført resultat31.18441.39331.36421.25125.671
Udbytte0006.0000
Øvrige reserver27.6966.4566.7267.0980
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel70.89359.86150.10246.36137.683
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt70.89359.86150.10246.36137.683
Udskudt skat00000
Hensættelse528898887--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4460000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00010.00010.000
Langfristet gæld i alt4460010.00010.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter49902.3774000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0701000
Selskabsskat0001518
Varekreditorer251318324262536
Anden gæld1.8921.2539852.6421.931
Kortfristet gæld i alt2.6422.2723.6873.3192.484
Passiver i alt74.50863.03254.67659.68050.168

ANDET

2023-122022-122021-122020-062019-06
Antal ansatte1211111111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RAUNSTRUP A/S

CVR-nr 35522506

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

RAUNSTRUP A/S

CVR-nr: 35522506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RAUNSTRUP A/S

CVR-nr: 35522506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger