Proff
Proff
Annonce

RAMBØLL GRUPPEN A/S

CVR-nr10160669
AdresseHannemanns Allé 53, 2300 København S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKEURDKKDKKDKK
Nettoomsætning275.632227.810202.340202.23514.188.793
Vareforbrug141.417123.38381.507127.4584.636.116
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger-162.995-161.940-137.080-143.809-8.588.757
Afskrivninger0-1.009-2.592-2.596-421.895
Kapacitetsomkostninger-29.824-18.697-15.948-28.557-227.275
Primært resultat381.538363.717312.18886.270341.109
Finansielle indtægter132.70971.25737.21371.22951.297
Finansielle udgifter-128.063-51.809-27.912-49.650-84.552
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto440.142440.936346.975186.45512.058
Finansielle poster netto444.788460.384356.276208.034-21.197
Ordinært resultat386.184383.165321.489107.849307.854
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat386.184383.165321.489107.849307.854
Skat af årets resultat4.0495.582-6.37321.254-135.908
Årets resultat390.233388.747315.116129.103171.946

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKEURDKKDKKDKK
Goodwill00002.077.694
Øvrige immaterielle anlægsaktiver004.4583.601153.137
Immaterielle anlægsaktiver i alt004.4583.6012.230.831
Grunde og bygninger0000138.238
Andre anlæg og driftsmidler0000399.941
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0000538.179
Kapitalandele5.648.6295.437.1714.985.8924.659.61117.779
Langfristede tilgodehavender461.884349.177263.449231.7663.049
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000063.039
Finansielle anlægsaktiver i alt6.110.5135.786.3485.249.3414.891.37783.867
Anlægsaktiver i alt6.110.5135.786.3485.253.7994.894.9782.852.877
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.59211.7581.6551054.306.153
Tilgodehavender hos nærtstående parter477.401220.714125.216157.6380
Andre tilgodehavender73.57222.53537.63750.239403.281
Værdipapirer00000
Likvide midler348.165283.892447.479676.643909.762
Omsætningsaktiver i alt948.305558.927636.635908.9655.895.972
Status balance7.058.8186.345.2755.890.4345.803.9438.748.849
Selskabskapital35.00035.00035.00035.00035.000
Overført resultat3.183.6583.070.1352.779.1522.411.0422.502.373
Udbytte100.000100.000100.00000
Øvrige reserver57.52903.4772.8090
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.376.1873.205.1352.917.6292.448.8512.537.373
Minoritetsinteressernes andel00004.021
Egenkapital i alt3.376.1873.205.1352.917.6292.448.8512.541.394
Udskudt skat00000
Hensættelse58914.4592.8140288.273
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker550.000100.0000700.0001.100.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld7.488145.891148.498145.85190.953
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt557.488245.891148.498845.8511.190.953
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.791.4152.732.2872.631.2072.316.1650
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat14.8885.83804.64396.288
Varekreditorer93.62164.535122.01633.6002.473.294
Anden gæld224.63077.13068.270154.8332.158.647
Kortfristet gæld i alt3.124.5542.879.7902.821.4932.509.2414.728.229
Passiver i alt7.058.8186.345.2755.890.4345.803.9438.748.849

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9785858015.947
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RAMBØLL GRUPPEN A/S

CVR-nr 10160669

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RAMBØLL GRUPPEN A/S

CVR-nr: 10160669

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RAMBØLL GRUPPEN A/S

CVR-nr: 10160669

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger