Proff
Proff
Annonce

PWT GROUP A/S

CVR-nr31081610
AdresseGøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning781.096782.573652.448595.368872.825
Vareforbrug480.759463.810370.673465.822480.097
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste300.337318.793308.982157.772392.877
Personaleomkostninger-178.044-167.047-157.409-178.201-233.562
Afskrivninger-18.805-18.780-17.839-367.476-128.471
Kapacitetsomkostninger-30-970-7.096-73
Primært resultat103.458132.869133.734-395.00130.771
Finansielle indtægter8.2731.00411.291256.6491.079
Finansielle udgifter-11.186-4.603-9.016-12.788-32.337
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.3358.1190-143
Finansielle poster netto-5.2484.5202.275243.860-31.215
Ordinært resultat98.210137.389136.009-151.141-530
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat98.210137.389136.009-151.141-530
Skat af årets resultat-25.230-22.137-13.312-14.6002.933
Årets resultat72.980115.252122.697-169.5902.403

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7.9611.85000614.461
Øvrige immaterielle anlægsaktiver22.71522.11817.8286.7918.513
Immaterielle anlægsaktiver i alt30.67623.96817.8286.791624.530
Grunde og bygninger17.19313.0339.81610.389210.442
Andre anlæg og driftsmidler20.96915.55511.54512.67125.405
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt38.16228.58821.36123.060240.629
Kapitalandele14.3728.7067.5777.5770
Langfristede tilgodehavender20.14724.82436.41438.82212.196
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver20.17218.24513.25011.65112.196
Finansielle anlægsaktiver i alt54.69151.77557.24158.05024.392
Anlægsaktiver i alt123.529104.33196.43087.901877.355
Varebeholdninger223.637254.831139.072169.433203.210
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser40.04744.81836.76123.89774.332
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.7478.68702.9290
Andre tilgodehavender4.9077.66311.32323.2104.416
Værdipapirer5.5365.817000
Likvide midler89.57249.088157.68363.94638.422
Omsætningsaktiver i alt374.446370.904352.439290.776326.805
Status balance497.975475.235448.869378.6771.204.160
Selskabskapital16.69816.69810.39410.0401.985
Overført resultat200.445182.406173.08998.168489.417
Udbytte85.00075.00045.00000
Øvrige reserver2.145-1.00513.7109.2100
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel274.288273.099242.193117.418491.599
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt274.288273.099242.193117.418491.599
Udskudt skat000019.678
Hensættelse26.79627.8307.3728.556-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker7.3347.007000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld15.72715.31917.08495.292100.858
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.06122.32617.08495.292120.536
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.3024.7692.78000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0034.34300
Selskabsskat24.93312.3724.54200
Varekreditorer56.63555.34055.63960.09398.520
Anden gæld85.96079.49984.91797.31887.481
Kortfristet gæld i alt173.830151.980182.221157.411581.191
Passiver i alt497.975475.235448.869378.6771.204.160

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte388368350427-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PWT GROUP A/S

CVR-nr 31081610

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PWT GROUP A/S

CVR-nr: 31081610

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PWT GROUP A/S

CVR-nr: 31081610

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger