Proff
Proff
Annonce
Annonce

Pure Gym Denmark A/S

CVR-nr25652991
AdresseTorveporten 2 4, 2500 Valby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.189.258768.149914.9531.366.2391.302.685
Vareforbrug755.039681.467782.485761.040734.016
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste434.704292.758316.654607.162570.361
Personaleomkostninger-318.034-394.008-388.570-322.783-302.965
Afskrivninger-177.726-158.360-271.012-162.197-148.514
Kapacitetsomkostninger-6.158-11.035000
Primært resultat-67.214-270.645-342.928122.182118.882
Finansielle indtægter5.1031.5011591861.947
Finansielle udgifter-9.819-9.571-9.051-11.500-5.581
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-33.194-8.431-14.987
Finansielle poster netto-4.716-8.070-42.086-19.745-18.621
Ordinært resultat-71.930-278.715-385.014102.437100.261
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-71.930-278.715-385.014102.437100.261
Skat af årets resultat48.86657.26255.478-23.706-31.521
Årets resultat-23.064-221.453-329.53678.73168.740

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill39.64159.73484.692111.481122.440
Øvrige immaterielle anlægsaktiver11.57123.32961.028117.82589.413
Immaterielle anlægsaktiver i alt51.21283.063145.720229.306211.853
Grunde og bygninger170.396133.150144.420153.333141.393
Andre anlæg og driftsmidler119.267161.850216.896217.010211.148
Øvrige materielle anlægsaktiver7.5922.88427.76214.86220.446
Materielle anlægsaktiver i alt297.255297.884389.078385.205372.987
Kapitalandele00033.19441.409
Langfristede tilgodehavender00003.015
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver48.69252.14048.47647.07045.493
Finansielle anlægsaktiver i alt48.69252.14048.47680.26489.917
Anlægsaktiver i alt397.159433.087583.274694.775674.757
Varebeholdninger15.33210.73412.12322.65317.969
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.29621.59012.45224.04820.115
Tilgodehavender hos nærtstående parter9.18610.14315.14535.41216.817
Andre tilgodehavender127.33680.60255.02326.53733.393
Værdipapirer00000
Likvide midler13.66895.59711.577014.600
Omsætningsaktiver i alt196.133227.722115.083121.570111.519
Status balance593.292660.809698.357816.345786.276
Selskabskapital891891891891891
Overført resultat23.519-206.39357305.914242.442
Udbytte0000150.000
Øvrige reserver7733.74918.75142.43028.538
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.183-201.75319.699349.235421.871
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.183-201.75319.699349.235421.871
Udskudt skat1.8754.333000
Hensættelse103.96160.07382.85153.82557.913
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter89.40985.58881.93100
Anden langfristet gæld37.16980.97797.73182.84143.517
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt126.578166.565179.66282.84143.517
Kortfristet gæld til nærtstående parter208.768379.26659.54356.64968.205
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00057.1270
Selskabsskat007.85023.97018.859
Varekreditorer80.17381.355108.306113.16786.268
Anden gæld48.629175.303240.44679.53189.643
Kortfristet gæld i alt337.570635.924416.145330.444262.975
Passiver i alt593.292660.809698.357816.345786.276

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6781.0361947939
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Pure Gym Denmark A/S

CVR-nr 25652991

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Pure Gym Denmark A/S

CVR-nr: 25652991

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Pure Gym Denmark A/S

CVR-nr: 25652991

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger