Proff
Proff
Annonce
Annonce

P/S NORDIC M&A

CVR-nr34901902
AdresseAmaliegade 14, 1256 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste54.71155.98220.28722.67826.565
Personaleomkostninger-6.254-6.165-4.082-3.106-3.034
Afskrivninger-42-41-79-102-100
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat48.41649.77616.12619.47023.432
Finansielle indtægter2643002
Finansielle udgifter-101-116-48-50-73
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-75-73-48-50-72
Ordinært resultat48.34149.70316.07919.42023.360
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat48.34149.70316.07919.42023.360
Skat af årets resultat00000
Årets resultat48.34149.70316.07919.42023.360

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler596224103173
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt596224103173
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver105101100102100
Finansielle anlægsaktiver i alt105101100102100
Anlægsaktiver i alt164162124205273
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.089311467946
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender74101011666
Værdipapirer00000
Likvide midler13.08013.85221.3868.50714.557
Omsætningsaktiver i alt17.77415.34521.9059.90016.519
Status balance17.93815.50722.02910.10516.793
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat944688417312369
Udbytte8.9354.03212.9294.7269.024
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.3795.22013.8465.5389.894
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.3795.22013.8465.5389.894
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0199203850
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0199203850
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00101
Selskabsskat00000
Varekreditorer3101.2141.2061.387931
Anden gæld7.2488.8746.7743.0955.968
Kortfristet gæld i alt7.55810.0887.9804.4826.899
Passiver i alt17.93815.50722.02910.10516.793

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte56554
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P/S NORDIC M&A

CVR-nr 34901902

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

P/S NORDIC M&A

CVR-nr: 34901902

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

P/S NORDIC M&A

CVR-nr: 34901902

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger