Proff
Proff
Annonce

PRR. Invest I ApS

CVR-nr42397687
AdresseFlæsketorvet 68 1, 1711 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

18.05.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-0
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat00
Finansielle indtægter7456
Finansielle udgifter-77-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-4-2
Ordinært resultat-4-2
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-4-2
Skat af årets resultat00
Årets resultat-4-2

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele5656
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt5656
Anlægsaktiver i alt5656
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender4.2222.803
Værdipapirer00
Likvide midler00
Omsætningsaktiver i alt4.2222.803
Status balance4.2782.859
Selskabskapital200200
Overført resultat-5-2
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel195198
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt195198
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer00
Anden gæld4.0842.660
Kortfristet gæld i alt4.0842.660
Passiver i alt4.2782.859

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PRR. Invest I ApS

CVR-nr 42397687

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 18.05.2021 (PDF)

Periode: 18.05.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

PRR. Invest I ApS

CVR-nr: 42397687

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PRR. Invest I ApS

CVR-nr: 42397687

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger