Proff
Proff
Annonce
Annonce

Projekt SG ApS

CVR-nr37908517
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-04
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.05.2018

01.05.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

30.04.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste---

-17

-7

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-11

-13

-18

0

0

Primært resultat

-6

-8

-18

-17

-7

Finansielle indtægter

1

1

53

498

0

Finansielle udgifter

0

0

-4

-273

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

0

1

49

225

0

Ordinært resultat

-6

-7

31

207

-7

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-6

-7

31

207

-7

Skat af årets resultat

-2

-3

-7

-46

2

Årets resultat

-8

-9

24

162

-6

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

33

30

186

0

1

Andre tilgodehavender

0

0

0

2.091

2

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

22

33

47

38

39

Omsætningsaktiver i alt

55

63

233

2.129

42

Status balance

55

63

233

2.129

42

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

-5

3

13

149

-13

Udbytte

0

0

160

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

45

53

223

199

37

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

45

53

223

199

37

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

1.925

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

10

10

10

5

5

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

10

10

10

1.930

5

Passiver i alt

55

63

233

2.129

42

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-04
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

Projekt SG ApS

CVR-nr 37908517

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Projekt SG ApS

CVR-nr: 37908517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Projekt SG ApS

CVR-nr: 37908517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger