Proff
Proff
Annonce

ProIndsats ApS

CVR-nr40221077
AdresseHavnegade 35, 1058 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.02.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.4368.2905.8102.2332.712
Personaleomkostninger-7.275-4.520-3.110-1.582-2.931
Afskrivninger00-5-5-5
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.1613.7702.696645-224
Finansielle indtægter360000
Finansielle udgifter-1-73-21-4-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto35-73-21-4-2
Ordinært resultat5.1963.6972.674641-225
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.1963.6972.674641-225
Skat af årets resultat-1.149-828-592-970
Årets resultat4.0462.8692.083545-225

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000510
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000510
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver62616000
Finansielle anlægsaktiver i alt62616000
Anlægsaktiver i alt626160510
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2381.1443672040
Tilgodehavender hos nærtstående parter00003
Andre tilgodehavender5000023
Værdipapirer00000
Likvide midler4.4952.8162.648777413
Omsætningsaktiver i alt6.2413.9593.015984419
Status balance6.3034.0203.075989429
Selskabskapital5050505050
Overført resultat5.1681.121353-31-225
Udbytte01.50070000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.2182.6711.10319-175
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.2182.6711.10319-175
Udskudt skat00000
Hensættelse--01-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter12220
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat017593960
Varekreditorer0001590
Anden gæld1.0841.3301.378712604
Kortfristet gæld i alt1.0851.3491.973969605
Passiver i alt6.3034.0203.075989429

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte87535
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ProIndsats ApS

CVR-nr 40221077

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.02.2019 (PDF)

Periode: 01.02.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

ProIndsats ApS

CVR-nr: 40221077

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ProIndsats ApS

CVR-nr: 40221077

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger