Proff
Proff
Profile-7050037
The Business Finder
Profile-7012320

Proff ApS

CVR-nr38445006
AdresseSøndergade 8, 2. th, 8000 Aarhus C

Bliv kunde på Proff™. Find potentielle kunder, leverandører eller partnere indenfor bestemte brancher eller brug Proff™ til at validere økonomien i bestemte virksomheder.
Vi har ca. 850.000 danske virksomheder på listen! Brugerne på Proff™ sidder i høj grad som beslutningstagere i andre virksomheder og de kommer til Proff for at finde og validere din virksomhed.

Som kunde på Proff™ sikrer du, at din profil tiltrækker mest mulig opmærksomhed i vores søgeresultater og når andre besøger din profilside. Det øger dine chancer for at blive valgt, når en virksomhed skal bruge en leverandør i din branche.

Se hvilke muligheder vi kan tilbyde din virksomhed ved at klikke på linket til højre under "Markedspakker".

Du kan altid kontakte vores kundeservice, som står under kontaktinformationen, hvis du ønsker at hører mere om mulighederne.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----1.059
Vareforbrug0000443
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.4623.4572.3091.523616
Personaleomkostninger-2.665-1.641-1.118-978-752
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7971.8161.191545-136
Finansielle indtægter100-100
Finansielle udgifter-48-41-6-260
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-38-40-6-260
Ordinært resultat7591.7761.184519-76
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7591.7761.184519-76
Skat af årets resultat-108-357-273-117-30
Årets resultat6511.418911403-106

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver88444400
Finansielle anlægsaktiver i alt88444400
Anlægsaktiver i alt88444400
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6575272.0291.84570
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.8540001.669
Andre tilgodehavender3091401436890
Værdipapirer00000
Likvide midler04.4713.6461.0060
Omsætningsaktiver i alt5.8385.1715.8343.5411.739
Status balance5.9265.2155.8783.5411.739
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.5212.8701.452541138
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.5712.9201.502591188
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.5712.9201.502591188
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter200001.127
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat994392781170
Varekreditorer1.6461.1091.5174570
Anden gæld5917472.5802.376423
Kortfristet gæld i alt2.3552.2954.3762.9501.550
Passiver i alt5.9265.2155.8783.5411.739

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte64211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Proff ApS

CVR-nr 38445006

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Proff ApS

CVR-nr: 38445006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika


Certificeringer

Proff ApS er vinder af Gazelle 2023 | Børsen 🏆
Proff ApS er vinder af Gazelle 2023 | Børsen 🏆
Proff ApS er vinder af Gazelle 2022 | Børsen 🏆
Proff ApS er vinder af Gazelle 2022 | Børsen 🏆

Åbningstider

Mandag
9:00 - 15:00
Tirsdag
9:00 - 15:00
Onsdag
9:00 - 15:00
Torsdag
9:00 - 15:00
Fredag
9:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Proff ApS

CVR-nr: 38445006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger