Proff
Proff
Annonce
Annonce

Professionel Rådgivning & Regnskab ApS

CVR-nr38066145
AdresseFlæsketorvet 68 2, 1711 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.3261.224433293638
Personaleomkostninger-1.253-991-443-208-543
Afskrivninger-70-70-70-70-70
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3163-801525
Finansielle indtægter10100
Finansielle udgifter-1-4-11-17-19
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-4-10-17-18
Ordinært resultat3159-91-17
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3159-91-17
Skat af årets resultat-1-35200-2
Årets resultat3124-71-25

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill70141211281351
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt70141211281351
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver263725724
Finansielle anlægsaktiver i alt263725724
Anlægsaktiver i alt96177235288375
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser93263673355
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1818533434
Værdipapirer00000
Likvide midler7218000
Omsætningsaktiver i alt1912991207389
Status balance287476356361464
Selskabskapital100100505050
Overført resultat3230-194-123-122
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel132130-144-73-72
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt132130-144-73-72
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter021159294
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00152303133
Selskabsskat00000
Varekreditorer0136868
Anden gæld1553443016641
Kortfristet gæld i alt155346500435536
Passiver i alt287476356361464

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-2211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Professionel Rådgivning & Regnskab ApS

CVR-nr 38066145

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Professionel Rådgivning & Regnskab ApS

CVR-nr: 38066145

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Professionel Rådgivning & Regnskab ApS

CVR-nr: 38066145

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger