Proff
Proff
Annonce

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S

CVR-nr35206264
AdresseBrummersvej 1 A, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning513.134442.854---
Vareforbrug374.602314.726000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste139.708128.128105.27888.82685.851
Personaleomkostninger-97.822-89.613-74.098-63.565-60.885
Afskrivninger-9.019-9.254-7.890-7.505-7.897
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat32.86629.26123.29017.75617.069
Finansielle indtægter1.0670000
Finansielle udgifter0-90-220-343-135
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.067-90-220-343-135
Ordinært resultat33.93329.17123.07017.41416.934
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat33.93329.17123.07017.41416.934
Skat af årets resultat00000
Årets resultat33.93329.17123.07017.41416.934

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill51.38856.73855.00060.00068.400
Øvrige immaterielle anlægsaktiver27129503758929
Immaterielle anlægsaktiver i alt51.41556.86755.50360.75869.329
Grunde og bygninger6431.2081.774817879
Andre anlæg og driftsmidler13.38416.80612.44712.93213.837
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.02718.01414.22013.74814.716
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00004.462
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5.4734.9564.9195.1130
Finansielle anlægsaktiver i alt5.4734.9564.9195.1134.462
Anlægsaktiver i alt70.91579.83674.64279.61988.507
Varebeholdninger1.4321.0649291.026851
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser67.28761.90243.87228.30730.675
Tilgodehavender hos nærtstående parter50.00050.00030.00000
Andre tilgodehavender227602.30013945
Værdipapirer00000
Likvide midler55.67952.39446.49160.56143.327
Omsætningsaktiver i alt175.442166.088124.82092.41276.293
Status balance246.357245.924199.463172.031164.799
Selskabskapital63.57663.57663.57663.57663.576
Overført resultat68.43064.49765.32542.25524.841
Udbytte30.00030.0000030.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel162.006158.073128.901105.831118.417
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt162.006158.073128.901105.831118.417
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5001.5001.5001.5001.500
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00001.472
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001.472
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer73.40274.15357.97348.03835.152
Anden gæld9.45012.19811.08816.6618.257
Kortfristet gæld i alt82.85186.35169.06164.69943.409
Passiver i alt246.357245.924199.463172.031164.799

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte161142121113104
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S

CVR-nr 35206264

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S

CVR-nr: 35206264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S

CVR-nr: 35206264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger