Proff
Proff
Annonce
Annonce

Primus Motor DK ApS

CVR-nr40173544
AdresseLangelinie 71, 8471 Sabro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

07.01.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste73120151.864
Personaleomkostninger-46-2-227-1.749
Afskrivninger-58-36-36-49
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-3083-24866
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-1-4-5-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-1-4-5-8
Ordinært resultat-3178-25358
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-3178-25358
Skat af årets resultat000-15
Årets resultat-3178-25343

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler05893129
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt05893129
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt05893129
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2528106
Tilgodehavender hos nærtstående parter79990
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer0000
Likvide midler221387351
Omsætningsaktiver i alt12614890157
Status balance126206183286
Selskabskapital50505050
Overført resultat-163-132-21043
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-113-82-16093
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt-113-82-16093
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6415117951
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat00160
Varekreditorer180126
Anden gæld157136147116
Kortfristet gæld i alt240288343193
Passiver i alt126206183286

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte1012
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Primus Motor DK ApS

CVR-nr 40173544

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 07.01.2019 (PDF)

Periode: 07.01.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Primus Motor DK ApS

CVR-nr: 40173544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Primus Motor DK ApS

CVR-nr: 40173544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger