Proff
Proff
Annonce
Annonce

Primus Motor DK ApS

CVR-nr40173544
AdresseLangelinie 71, 8471 Sabro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

07.01.2019

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste120151.864
Personaleomkostninger-2-227-1.749
Afskrivninger-36-36-49
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat83-24866
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-4-5-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-4-5-8
Ordinært resultat78-25358
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat78-25358
Skat af årets resultat00-15
Årets resultat78-25343

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler5893129
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt5893129
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt5893129
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser28106
Tilgodehavender hos nærtstående parter990
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler1387351
Omsætningsaktiver i alt14890157
Status balance206183286
Selskabskapital505050
Overført resultat-132-21043
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-82-16093
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-82-16093
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter15117951
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat0160
Varekreditorer0126
Anden gæld136147116
Kortfristet gæld i alt288343193
Passiver i alt206183286

ANDET

2022-062021-062020-06
Antal ansatte012
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Primus Motor DK ApS

CVR-nr 40173544

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 07.01.2019 (PDF)

Periode: 07.01.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Primus Motor DK ApS

CVR-nr: 40173544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Primus Motor DK ApS

CVR-nr: 40173544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger