Proff
Proff
Annonce
Annonce

PRAS A/S

CVR-nr27256805
AdresseToldbodgade 33 4, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0----
Vareforbrug1.5141.3051.3371.245999
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-256.215169.763215.955164.001
Personaleomkostninger-869-934-868-865-565
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat254.138255.281168.895215.090163.436
Finansielle indtægter41.11832.95133.04217.64916.476
Finansielle udgifter-41.740-26.591-26.449-20.657-13.180
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto123.2910170.850154.20975.013
Finansielle poster netto122.6696.360177.443151.20178.309
Ordinært resultat253.516261.641175.488212.082166.732
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat253.516261.641175.488212.082166.732
Skat af årets resultat-19.910-16.1980-9.449-13.498
Årets resultat233.606245.443175.488202.633153.234

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.382.2384.258.9474.109.9113.939.0613.084.852
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.382.2384.258.9474.109.9113.939.0613.084.852
Anlægsaktiver i alt4.382.2384.258.9474.109.9113.939.0613.084.852
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender8.770215236203203
Værdipapirer00000
Likvide midler3.70653.2686.5211.9043.363
Omsætningsaktiver i alt12.47653.4836.7572.1073.566
Status balance4.394.7144.312.4304.116.6683.941.1683.088.418
Selskabskapital485.925518.940527.840527.840527.840
Overført resultat927.014972.9922.288.2732.112.7841.910.151
Udbytte00000
Øvrige reserver1.643.3771.520.086000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.056.3163.012.0182.816.1132.640.6242.437.991
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.056.3163.012.0182.816.1132.640.6242.437.991
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.300.00001.300.00000
Langfristet gæld til banker0001.300.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.300.00001.300.0001.300.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker30.1071.300.00000650.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld8.291412555544427
Kortfristet gæld i alt38.3981.300.412555544650.427
Passiver i alt4.394.7144.312.4304.116.6683.941.1683.088.418

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PRAS A/S

CVR-nr 27256805

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PRAS A/S

CVR-nr: 27256805

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PRAS A/S

CVR-nr: 27256805

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger