Proff
Proff

PP NORDICA DANMARK ApS

CVR-nr34048509
AdresseSolbakken 1, 6823 Ansager

PP Nordica Danmark er leverandør af mikro- og makrosyntetiske fibre til betonarmering og tilbyder herunder tekniske beregninger, dokumentation og ingeniørrådgivning af betonkonstruktioner.

PP Nordica Danmark tilbyder rådgivning i, beregning af og materialer til bæredygtige betonarmeringsløsninger. Som leverandør og rådgiver bidrager PP Nordica Danmark, som den eneste i Norden A. Samt konstruktionsdokumentation B, projektdokumentation, rådgivning, beregning og levering af EasyFinish-fibre.

En fundamental forandring
Den fundamentale forandring til forskel for konventionel stålarmering af betonkonstruktioner er de fire bærende værdier, som koncernens kunder får fordel af;

Et nemmere, hurtigere, billigere og mere bæredygtigt byggeri. 

PP Nordica Danmark har hovedkontor i vestjyske Ansager samt lokalafdeling på Østerbro i København. Regionale salgschefer i hele landet tilbyder PP Nordica Danmark både lokal repræsentation og konkret områdekendskab.

Vores regionale salgschefer og direktør tæller tilsammen 122 års erfaring fra betonbranchen. De kender hverdagen for blandemesteren og ved hvilke lokale betonværker, der foretrækkes i de forskellige områder. De har stor kendskab til hele processen, fra stenhuk, kvalitet, fiberblanding, støbning og tørringstid, helt ned i detaljen.

Det bæredygtige byggeri

Foruden økonomisk optimering af kundernes projekter, er særligt bæredygtighed på agendaen i forbindelse med PP Nordicas hjælp til byggebranchen, hvor den sædvanlige CO2-reduktion ligger på 60-90 procent sammenlignet med konventionel stålarmering. Det kan dokumenteres gennem EPD-Danmarks analyse af DURUS EasyFinish, der viser sig forbedrende på en lang række andre parametre.

PP Nordica Danmark samarbejder med DGNB konsulenter, auditører, bæredygtighedschefer og byggeriets aktører i øvrigt, for at kunne rådgive dels om certificeringer og miljøvaredeklarationer, og dels om reduktionspotentiale miljøskånsomme processer.


Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

6.016

5.527

3.321

1.900

1.689

Personaleomkostninger

-5.317

-4.372

-2.476

-1.341

-814

Afskrivninger

-478

-532

-49

-27

-40

Kapacitetsomkostninger

0

-32

0

0

0

Primært resultat

221

591

796

531

836

Finansielle indtægter

150

46

7

1

1

Finansielle udgifter

-442

-246

-1.388

-392

-419

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

6

0

-961

0

-47

Finansielle poster netto

-286

-200

-2.343

-391

-465

Ordinært resultat

-66

391

-548

140

370

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-66

391

-548

140

370

Skat af årets resultat

-64

-123

-117

-47

-169

Årets resultat

-130

268

-664

94

202

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

345

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

345

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

1.191

892

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

1.471

417

74

57

24

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.471

1.609

967

57

24

Kapitalandele

0

0

0

11

11

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

140

159

125

60

60

Finansielle anlægsaktiver i alt

140

159

125

71

71

Anlægsaktiver i alt

1.956

1.768

1.092

129

95

Varebeholdninger

372

430

305

146

1.132

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.320

3.629

2.682

1.802

1.029

Tilgodehavender hos nærtstående parter

8.073

6.144

5.430

4.306

2.778

Andre tilgodehavender

655

1.813

33

56

143

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

3

6

2

57

0

Omsætningsaktiver i alt

12.595

12.166

8.507

6.410

5.142

Status balance

14.551

13.934

9.599

6.539

5.237

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

325

472

203

868

774

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

269

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

674

552

283

948

854

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

674

552

283

948

854

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

33

27

39

--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

396

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

2.067

785

933

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

1.448

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.843

2.067

785

933

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

482

0

0

22

288

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

1.869

63

735

591

684

Selskabsskat

58

135

70

46

173

Varekreditorer

3.131

0

2.086

807

1.939

Anden gæld

6.461

0

5.601

3.193

1.299

Kortfristet gæld i alt

12.001

11.288

8.492

4.658

4.383

Passiver i alt

14.551

13.934

9.599

6.539

5.237

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte

10

10

5

3

2

Hent gratis årsrapporter

PP NORDICA DANMARK ApS

CVR-nr 34048509

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

PP NORDICA DANMARK ApS

CVR-nr: 34048509

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7042732


Certificeringer

Medlem af GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK ✔
Medlem af GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK ✔
Med miljøvaredeklarationen fra EPD-Denmark tilbyder PP Nordica og producenten ADFIL fuld transparens i alle vores materialers livscyklus. ✔
Med miljøvaredeklarationen fra EPD-Denmark tilbyder PP Nordica og producenten ADFIL fuld transparens i alle vores materialers livscyklus. ✔
DGNB Certificeret ✔
DGNB Certificeret ✔

Åbningstider

Mandag
9:00 - 17:00
Tirsdag
9:00 - 17:00
Onsdag
9:00 - 17:00
Torsdag
9:00 - 17:00
Fredag
9:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

PP NORDICA DANMARK ApS

CVR-nr: 34048509

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger