Proff
Proff
Annonce
Annonce

POUL-JØRN HOLDING ApS

CVR-nr34590605
AdresseSøholtvej 8, 8400 Ebeltoft

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug022232121
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-38-22---
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-38-22-6719-1.056
Finansielle indtægter2294365350
Finansielle udgifter-84-47-18-44-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-6.55917.653-64830-1.036
Finansielle poster netto-6.41417.610-630521-1.037
Ordinært resultat-6.50817.588-653232-1.057
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.50817.588-653232-1.057
Skat af årets resultat-23140-44-111
Årets resultat-6.53017.602-653188-1.169

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele35.45469.07550.42254.07147.040
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt35.45469.07550.42254.07147.040
Anlægsaktiver i alt35.45469.07550.42254.07147.040
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.090005.33512.369
Andre tilgodehavender25166250208425
Værdipapirer00000
Likvide midler17.7941.4423.909807246
Omsætningsaktiver i alt25.1351.5094.1596.35013.041
Status balance60.58970.58454.58260.42060.081
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat59.53366.06348.46155.11457.926
Udbytte006.0003.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel59.63366.16354.56158.21458.026
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt59.63366.16354.56158.21458.026
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter9174.40002.0781.733
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld39021128322
Kortfristet gæld i alt9564.420212.2062.055
Passiver i alt60.58970.58454.58260.42060.081

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

POUL-JØRN HOLDING ApS

CVR-nr 34590605

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

POUL-JØRN HOLDING ApS

CVR-nr: 34590605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

POUL-JØRN HOLDING ApS

CVR-nr: 34590605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger