Proff
Proff
Annonce
Annonce

PotentialeHotellet ApS

CVR-nr37241490
AdresseLundvej 32, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.5895.6935.7395.9906.220
Personaleomkostninger-6.189-5.522-4.947-5.164-4.901
Afskrivninger-117-144-53-187-47
Kapacitetsomkostninger00-25150-250
Primært resultat283277157891.022
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3-10-28-23-68
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3-10-28-23-68
Ordinært resultat28016686766954
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat28016686766954
Skat af årets resultat-63-5-155-178-203
Årets resultat21712532588751

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler114147503028
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt114147503028
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver120120120123123
Finansielle anlægsaktiver i alt120120120123123
Anlægsaktiver i alt234267170153151
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9689585747761.078
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender29137918254
Værdipapirer00000
Likvide midler3831081.8661.078263
Omsætningsaktiver i alt1.4241.2212.5691.9741.402
Status balance1.6581.4882.7402.1271.553
Selskabskapital5050505050
Overført resultat992775764432-156
Udbytte0020000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.0428251.014482-106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.0428251.014482-106
Udskudt skat00000
Hensættelse-0125100250
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker05000
Selskabsskat210020019
Varekreditorer11567536730
Anden gæld4805911.5481.2791.361
Kortfristet gæld i alt6166631.6011.5451.410
Passiver i alt1.6581.4882.7402.1271.553

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1312111211

Hent gratis årsrapporter

PotentialeHotellet ApS

CVR-nr 37241490

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PotentialeHotellet ApS

CVR-nr: 37241490

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PotentialeHotellet ApS

CVR-nr: 37241490

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger