Proff
Proff
Annonce
Annonce

PONDUS VIBORG ApS

CVR-nr25653556
AdresseLundborgvej 25, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste107232-45-46-60
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat107232-45-46-60
Finansielle indtægter120000
Finansielle udgifter-55-38-53-58-43
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8901.2301.289860845
Finansielle poster netto8471.1921.236802803
Ordinært resultat9541.4241.191756743
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9541.4241.191756743
Skat af årets resultat-11-4620-56101
Årets resultat9431.3781.211701844

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele9.5008.6107.3806.0905.230
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9.5008.6107.3806.0905.230
Anlægsaktiver i alt9.5008.6107.3806.0905.230
Varebeholdninger01.3101.0101.0101.010
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter159249258242264
Andre tilgodehavender13164798782
Værdipapirer00000
Likvide midler380200
Omsætningsaktiver i alt2101.7231.3491.3391.356
Status balance9.71010.3338.7297.4296.586
Selskabskapital8080808080
Overført resultat720-1.337-1.259-1.100
Udbytte00000
Øvrige reserver8.2117.3417.3006.0105.150
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.3637.4216.0424.8314.130
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.3637.4216.0424.8314.130
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter01.2921.2951.2961.285
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt01.2921.2951.2961.285
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.1441.3901.1811.0961.056
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter04000
Kortfristet gæld til banker03000
Selskabsskat3413516616574
Varekreditorer1816161615
Anden gæld073292525
Kortfristet gæld i alt1.3471.6211.3911.3021.170
Passiver i alt9.71010.3338.7297.4296.586

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PONDUS VIBORG ApS

CVR-nr 25653556

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PONDUS VIBORG ApS

CVR-nr: 25653556

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PONDUS VIBORG ApS

CVR-nr: 25653556

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger