Proff
Proff
Annonce

Polestar Automotive Denmark ApS

CVR-nr42092533
AdresseVandtårnsvej 62 1, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

15.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning480.261250.319
Vareforbrug459.154241.453
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste21.1078.866
Personaleomkostninger-16.300-6.537
Afskrivninger-3370
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat4.4702.329
Finansielle indtægter21
Finansielle udgifter-1.218-90
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-1.216-89
Ordinært resultat3.2542.240
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat3.2542.240
Skat af årets resultat-758-496
Årets resultat2.4961.744

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger2090
Andre anlæg og driftsmidler1.5390
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt1.7480
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt1.7480
Varebeholdninger93.79032.207
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser45.52042.130
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender4.0402.425
Værdipapirer00
Likvide midler30.22236.044
Omsætningsaktiver i alt175.669115.426
Status balance177.417115.426
Selskabskapital4040
Overført resultat4.2401.744
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.2801.784
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt4.2801.784
Udskudt skat-141-102
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld4.2532.229
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt4.2532.229
Kortfristet gæld til nærtstående parter130.58079.483
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat8361.937
Varekreditorer11.2817.860
Anden gæld26.18722.133
Kortfristet gæld i alt168.884111.413
Passiver i alt177.417115.426

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte218
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Polestar Automotive Denmark ApS

CVR-nr 42092533

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 15.01.2021 (PDF)

Periode: 15.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Polestar Automotive Denmark ApS

CVR-nr: 42092533

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Polestar Automotive Denmark ApS

CVR-nr: 42092533

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger