Proff
Proff
Annonce
Annonce

PM Salon Group A/S

CVR-nr33767900
AdresseLægårdsvej 28, 8520 Lystrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste25.54122.09925.44923.40413.255
Personaleomkostninger-30.619-27.481-27.125-25.719-13.312
Afskrivninger-1.443-2.862-1.660-1.498-628
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6.521-8.245-3.336-3.814-686
Finansielle indtægter09900-8
Finansielle udgifter-145-59-127-299-90
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-619016914651
Finansielle poster netto-15123142-153-48
Ordinært resultat-6.672-8.014-3.294-3.967-734
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.672-8.014-3.294-3.967-734
Skat af årets resultat1.1971.763725870347
Årets resultat-5.475-6.251-2.569-3.096-387

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill001.7502.4503.150
Øvrige immaterielle anlægsaktiver50150250350450
Immaterielle anlægsaktiver i alt501502.0002.8003.600
Grunde og bygninger85352869868140
Andre anlæg og driftsmidler9931.5481.9952.4082.068
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.8462.0762.6933.0892.109
Kapitalandele32901609474
Langfristede tilgodehavender1.7842.0801.7781.9261.241
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.1132.0801.9382.0201.315
Anlægsaktiver i alt4.0094.3066.6317.9097.023
Varebeholdninger1.6301.4201.6361.4891.636
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser515527156632912
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.3335.0004.8511.063190
Andre tilgodehavender1.1506.8733.430891788
Værdipapirer00000
Likvide midler233763561.2491.546
Omsætningsaktiver i alt5.02914.69010.2675.4265.158
Status balance9.03818.99716.89813.33512.182
Selskabskapital40040040040080
Overført resultat-4.4481.0272.119-2463.214
Udbytte00000
Øvrige reserver001609451
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-4.0481.4272.6782483.344
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-4.0481.4272.6782483.344
Udskudt skat00000
Hensættelse764----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00004.000
Anden langfristet gæld005151810
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt005151814.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter257601.38185
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.44701.4464.7840
Selskabsskat00000
Varekreditorer582575668955710
Anden gæld016.98811.59102
Kortfristet gæld i alt12.32217.57013.70412.9064.837
Passiver i alt9.03818.99716.89813.33512.182

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte78791248643
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PM Salon Group A/S

CVR-nr 33767900

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PM Salon Group A/S

CVR-nr: 33767900

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PM Salon Group A/S

CVR-nr: 33767900

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger