Proff
Proff

PLASTCOM A/S

CVR-nr20456140
AdresseMøllevej 9 T 1, 2990 Nivå

Plastcom har et bredt råvaresortiment og repræsenterer en række af de mest anerkendte råvareproducenter i Europa. Vi har mere end 25 års erfaring som rådgiver og totalleverandør af plastråvarer, farver og additiver til danske og internationale plastproducenter. Vi har fokus på at opfylde netop dine behov med de mest klimavenlige produkter, der giver dig mulighed for at nedsætte dit produkts CO2 aftryk og dermed styrke din virksomheds miljøprofil og bidrage til at nå FN’s verdensmål.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.6308.6856.8646.1666.306
Personaleomkostninger-4.936-5.140-4.109-4.239-4.227
Afskrivninger-291-268-250-238-256
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.4033.2772.5051.6881.824
Finansielle indtægter625567241298297
Finansielle udgifter-319-343-239-223-208
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto30722437589
Ordinært resultat2.7103.5012.5071.7631.913
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.7103.5012.5071.7631.913
Skat af årets resultat-616-786-573-402-433
Årets resultat2.0942.7151.9351.3611.480

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.0458871.1551.0051.288
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0458871.1551.0051.288
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.0458871.1551.0051.288
Varebeholdninger8.60910.7416.1405.5115.558
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.4489.5995.7554.8736.934
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.8850000
Andre tilgodehavender2222222222
Værdipapirer00000
Likvide midler3.5574.6236.1334.2463.161
Omsætningsaktiver i alt24.67725.22518.16514.73215.791
Status balance25.72226.11219.32015.73717.079
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.3614.3614.3614.3614.361
Udbytte2.0942.7151.9351.3611.480
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.9567.5766.7966.2236.342
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.9567.5766.7966.2236.342
Udskudt skat00000
Hensættelse4040473323
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.7557.0435.8294.4183.943
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat616794000
Varekreditorer8.9298.2644.5573.8105.285
Anden gæld2.4262.3952.0911.2531.486
Kortfristet gæld i alt18.72718.49612.4779.48110.714
Passiver i alt25.72226.11219.32015.73717.079

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte66555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLASTCOM A/S

CVR-nr 20456140

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PLASTCOM A/S

CVR-nr: 20456140

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7038531


Certificeringer

Vi er en innovativ aktør i plastindustrien - Vi tager ansvar og præger udviklingen
Vi er en innovativ aktør i plastindustrien - Vi tager ansvar og præger udviklingen
BESKYT MILJØET - Sælg og køb din restplast på vores søster-site plasticresale.com
BESKYT MILJØET - Sælg og køb din restplast på vores søster-site plasticresale.com
Effektiv logistik ydes fra centrallager i Kolding og Glostrup
Effektiv logistik ydes fra centrallager i Kolding og Glostrup

Åbningstider

Mandag
8:30 - 16:30
Tirsdag
8:30 - 16:30
Onsdag
8:30 - 16:30
Torsdag
8:30 - 16:30
Fredag
8:30 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

PLASTCOM A/S

CVR-nr: 20456140

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger