Proff
Proff
Annonce

Plantorama A/S

CVR-nr14982442
AdresseLyshøjen 12, st. th., 8520 Lystrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning618.449592.564592.423536.943462.622
Vareforbrug448.950426.384401.977360.879324.494
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste173.283167.457216.948176.064138.128
Personaleomkostninger-140.652-138.467-129.590-102.938-91.349
Afskrivninger-17.340-21.158-19.573-17.937-16.100
Kapacitetsomkostninger-96-106000
Primært resultat15.1957.72567.78555.18930.679
Finansielle indtægter3.0553.2334.2553.7473.546
Finansielle udgifter-11.337-6.821-4.101-3.330-3.904
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto764918976800758
Finansielle poster netto-7.519-2.6701.1301.217400
Ordinært resultat7.6775.05568.91556.40631.079
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.6775.05568.91556.40631.079
Skat af årets resultat-1.554-901-14.920-12.121-6.668
Årets resultat6.1224.15553.99544.28524.411

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.9275.4126.8968.3819.865
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.3282.6011.0272.0802.491
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.2558.0137.92310.46112.356
Grunde og bygninger22.46321.94624.7579.1689.745
Andre anlæg og driftsmidler117.997103.59897.86463.91369.305
Øvrige materielle anlægsaktiver6.5332.2833.31103.026
Materielle anlægsaktiver i alt146.994127.827125.93273.08082.075
Kapitalandele3.0892.3261.4082.5891.788
Langfristede tilgodehavender18.63218.70518.5274.4794.157
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt21.72121.03019.9357.0685.945
Anlægsaktiver i alt174.970156.870153.79090.609100.377
Varebeholdninger83.839101.37889.59854.57661.875
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6103659031.193680
Tilgodehavender hos nærtstående parter60.76815.85869.93074.69180.287
Andre tilgodehavender2.8372.9902.6282.9143.468
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2012.1154.61144.1541.003
Omsætningsaktiver i alt157.971127.536169.011178.586148.695
Status balance332.941284.406322.801269.195249.071
Selskabskapital3.3333.3333.3333.3333.333
Overført resultat77.14171.783104.045108.824115.229
Udbytte035.50030.00030.0002.000
Øvrige reserver2.9492.1861.2682.4941.804
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel83.42482.802138.647144.652122.367
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt83.42482.802138.647144.652122.367
Udskudt skat00000
Hensættelse12.99311.7175.5355.5355.451
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.3601.2441.2812.6565.084
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld75.24256.19170.29034.69626.584
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt86.92567.24771.57137.35231.667
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.2753.2362.6923.2353.164
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker60.49132.5866.0414.34812.160
Selskabsskat27854914.92012.1546.571
Varekreditorer30.88234.86630.56121.33721.142
Anden gæld28.97329.49652.83340.58246.549
Kortfristet gæld i alt149.599122.641107.04881.65689.586
Passiver i alt332.941284.406322.801269.195249.071

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte327329293252230
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Plantorama A/S

CVR-nr 14982442

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Plantorama A/S

CVR-nr: 14982442

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Plantorama A/S

CVR-nr: 14982442

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger