Proff
Proff
Annonce

PLANTAS GROUP A/S

CVR-nr27967809
AdresseGrydhøjparken 12, 8381 Tilst

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug6.3731.506304781653
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.781-1.183-304-781-653
Personaleomkostninger-14.830-1.325-1.25000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.049-2.508-1.554-781-653
Finansielle indtægter07710350
Finansielle udgifter-1.325-2.072-1.676-1.458-1.456
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6.14311.63115.15114.1076.363
Finansielle poster netto4.81810.32913.47512.6854.907
Ordinært resultat2.7697.82111.92111.9034.254
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.7697.82111.92111.9034.254
Skat af årets resultat742804711485441
Årets resultat3.5118.62612.63212.3884.695

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4360000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4360000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele70.96772.91376.58971.21662.328
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt70.96772.91376.58971.21662.328
Anlægsaktiver i alt71.40372.91376.58971.21662.328
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.7852.35319.3198.1699.877
Andre tilgodehavender0294625928828
Værdipapirer00000
Likvide midler619844.39210.1870
Omsætningsaktiver i alt3.5953.63024.33719.28410.704
Status balance74.99876.544100.92590.50073.032
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat7.4953.8663.34015.6337.247
Udbytte7.0007.70010.00007.400
Øvrige reserver13.76820.77420.51318.44011.499
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel33.26337.34038.85339.07431.146
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt33.26337.34038.85339.07431.146
Udskudt skat00000
Hensættelse930000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter29.73136.37343.13550.90828.271
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10.174015.361013.605
Selskabsskat00000
Varekreditorer10429000
Anden gæld1.6332.8013.57651910
Kortfristet gæld i alt41.64239.20362.07251.42741.887
Passiver i alt74.99876.544100.92590.50073.032

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte240000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLANTAS GROUP A/S

CVR-nr 27967809

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PLANTAS GROUP A/S

CVR-nr: 27967809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLANTAS GROUP A/S

CVR-nr: 27967809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger