Proff
Proff
Annonce

PLANTAS A/S

CVR-nr21855898
AdresseGrydhøjparken 12, 8381 Tilst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste60.09468.07662.00262.34459.696
Personaleomkostninger-52.916-57.221-53.859-49.573-51.084
Afskrivninger-3.575-3.585-3.800-4.032-4.481
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8367.2694.3438.7394.132
Finansielle indtægter1.8312.0732.5652.8852.635
Finansielle udgifter-3.078-1.227-1.286-1.098-841
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.4260000
Finansielle poster netto1798471.2791.7871.794
Ordinært resultat1.0158.1165.62210.5265.926
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0158.1165.62210.5265.926
Skat af årets resultat-582-1.838-1.273-2.369-1.353
Årets resultat4336.2784.3498.1574.573

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill286235001.933
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.5172.5183.4763.5374.597
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.8032.7533.4763.5376.531
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler10.3497.4737.4718.52410.538
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10.3497.4737.4718.52410.538
Kapitalandele46.5290000
Langfristede tilgodehavender3251.6601.4463.2473.380
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.8490000
Finansielle anlægsaktiver i alt48.7031.6601.4463.2473.380
Anlægsaktiver i alt60.85511.88612.39215.30820.448
Varebeholdninger2.8303.8904.4112.8623.114
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser40.73361.87041.77142.41840.878
Tilgodehavender hos nærtstående parter39.25840.64549.73495.13073.910
Andre tilgodehavender6.2357.4865.6918.4473.692
Værdipapirer00000
Likvide midler2.34511.35435.0948052.050
Omsætningsaktiver i alt91.674125.657137.368150.687124.606
Status balance152.529137.543149.761165.995145.054
Selskabskapital1.0011.0011.0001.0001.000
Overført resultat36.43644.35839.15536.74831.533
Udbytte7.0002.0002.0003.0002.000
Øvrige reserver1.649293351410468
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel46.08647.65242.50641.15735.001
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt46.08647.65242.50641.15735.001
Udskudt skat00000
Hensættelse364348665613845
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.6621.3181.9902.7564.134
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.6621.3181.9902.7564.134
Kortfristet gæld til nærtstående parter13.56067712.13524.15130.630
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.2480002
Selskabsskat5652.1531.2203.9662.579
Varekreditorer54.54865.84769.46864.24463.250
Anden gæld18.49619.54821.77529.1088.615
Kortfristet gæld i alt95.41788.225104.599121.469105.075
Passiver i alt152.529137.543149.761165.995145.054

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte9182919194
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLANTAS A/S

CVR-nr 21855898

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PLANTAS A/S

CVR-nr: 21855898

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLANTAS A/S

CVR-nr: 21855898

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger