Proff
Proff
Annonce

Planet Huse A/S

CVR-nr14345507CVRP-nr1000726392
AdresseØrstedsvej 55-59, 6760 Ribe

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----3.409
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste34.92426.78624.09617.51519.193
Personaleomkostninger-19.586-20.602-16.759-14.627-14.689
Afskrivninger-1.011-891-852-1.043-1.074
Kapacitetsomkostninger0000-20
Primært resultat14.3285.2936.4851.8453.410
Finansielle indtægter288223166352233
Finansielle udgifter-609-425-1.026-849-1.033
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1823.3197.3422.14813.833
Finansielle poster netto-5023.1186.4811.65013.033
Ordinært resultat13.8268.41112.9663.49616.443
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat13.8268.41112.9663.49616.443
Skat af årets resultat-3.092-1.136-1.506-188-295
Årets resultat10.7347.27511.4603.30816.147

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler505162358136
Øvrige materielle anlægsaktiver4.8264.6214.0074.2775.145
Materielle anlægsaktiver i alt5.3314.6374.0314.3355.281
Kapitalandele13.04813.25129.21242.53935.879
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000933916
Finansielle anlægsaktiver i alt13.04813.25129.21243.47236.795
Anlægsaktiver i alt18.37917.88833.24347.80742.076
Varebeholdninger6615006.8186.514
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.50236.4679.34611.0408.443
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.0885.9560022.412
Andre tilgodehavender7131.6506521.2821.019
Værdipapirer315326336345354
Likvide midler7.3301613.040893
Omsætningsaktiver i alt41.73145.54324.40820.29739.739
Status balance60.11063.43157.65168.10481.815
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat11.53611.80214.52717.06718.759
Udbytte11.00009.0005.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32.53621.80233.52732.06738.759
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt32.53621.80233.52732.06738.759
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker4.1034.0004.000018.650
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.1034.0004.000018.650
Kortfristet gæld til nærtstående parter004081380
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker08.30003.2784.677
Selskabsskat2.2011.7722.4792.2413.331
Varekreditorer2.8747.2963.6865.00610.473
Anden gæld18.39620.26013.55125.3755.926
Kortfristet gæld i alt23.47137.62820.12436.03724.406
Passiver i alt60.11063.43157.65168.10481.815

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3734535055
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Planet Huse A/S

CVR-nr 14345507

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Planet Huse A/S

CVR-nr: 14345507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Planet Huse A/S

CVR-nr: 14345507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger